COMISIA NAŢIONALĂ de INTEGRITATATE sau CNI la ORHEI.

Comentariile sunt închise pentru COMISIA NAŢIONALĂ de INTEGRITATATE sau CNI la ORHEI. 23

În ziua de 5 februarie 2016, în Sala de şedinţe din incinta Primăriei Orhei, la Seminarul de instruire tematică au asistat primarii şi secretarii din localităţile raionului, şefi de Direcţii şi Secţii ale Consiliului Raional Orhei, şefi ai Serviciilor desconcentrate în teritoriu şi funcţionari publici.
Domnul Tudor GOLUB, Preşedintele Raionului Orhei, a reliefat importanţa majoră a completării corecte a Declaraţiei pe venit şi proprietate, care, actualmente constituie un document imperativ al timpului pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică, funcţionari publici şi persoanelor cu funcţie de conducere, care au obligaţia de a depune declaraţia anuală.
Specialiştii CNI au expus în mod explicit mecanismul şi modul de completare al declaraţiilor. Termenul limită de depunere – 31 martie curent. Reper: Legea nr. 16/15.02.2008 cu privire la conflictul de interese şi Legea nr.1264/19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii…
Formularele declaraţiilor se regăseşte pe pagina web a CNI: www.cni.md la compartimentul „Informaţii publice. Formulare electronice”. La fel, în sprijinul subiecţilor declarării, Comisia Naţională de Integritate a pregătit modele de completare corectă/coerentă a declaraţiilor care sunt disponibile accesând link-ul:
http://cni.md/?p=1604.
Potrivit Legii, conducătorii instituţiilor publice şi persoanele desemnate responsabile de colectarea Declaraţiilor vor asigura buna desfăşurare a procesului de depunere la dispoziţia personalului a formularelor şi acordarea consultanţei referitoare la completarea corectă şi depunerea în termen a acestora.
Atenţie! În corespundere cu prevederile art. 3302 al Codului Contravenţional al RM nr. 218 din 24.10.2008 este prevăzut: „ Nedepunerea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate sau a declaraţiei de interese personale, în termenele stabilite de legislaţie, de către persoana obligată să o depună se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale (de la 1500 la 3000 lei)”.