INSTRUIRE CONTINUĂ – CREŞTEREA CORECTĂ A POMILOR FRUCTIFERI.

Comentariile sunt închise pentru INSTRUIRE CONTINUĂ – CREŞTEREA CORECTĂ A POMILOR FRUCTIFERI. 30

În ziua de 4 februarie 2016, Secţia Agricultură şi Alimentaţie din cadrul Consiliului Raional Orhei a organizat Seminarul de instruire cu tema: ”Tăierea în uscat a pomilor fructiferi”. Locul desfăşurării – comuna Jora de Mijloc. La această şcolarizare au fost invitaţi: pomicultorii din raion, agenţii economici şi specialiştii în agricultură. Moderatorul instruirii a fost Ion GROSU, doctor habilitat Institutul de Pomicultură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a militat pentru organizarea şi aplicarea bunelor metode/practici agricole în creşterea şi tăierea ,corectă a pomilor fructiferi – cerinţa intensă a vieţii. Este în interesul netăgăduit al agricultorilor, îndeosebi ai pomicultorilor, să nu fie abandonaţi în activitatea lor zi de zi, deoarece o politică agrară luminată şi stăruitoare nu va lăsa într-un individualism amorf şi dezorganizat agricultorii, ceea ce ar însemna să nu înţelegem cele mai poruncitoare necesităţi vitale ale cerinţelor actuale.
La finele instruirii au fost oferite răspunsuri la întrebările agenților economici, care se ocupă cu plantarea şi întreţinerea pomilor fructiferi, dar se confruntă cu mari probleme . Toți cei prezenți au rămas satisfăcuți de lecția teoretico-practică, care le va servi drept călăuză realizărilor în activitatea pentru viitor.