„Instruiri în Managementul Financiar”

Comentariile sunt închise pentru „Instruiri în Managementul Financiar” 35

Luînd în considerație faptul că începînd cu anul 2016 toate instituțiile au trecut la noi tehnologii operaționale, Direcția Finanțe din cadrul Consiliului Raional Orhei, a organizat pe data de 04 și 08 februarie al anului curent, seminarul de instruire a contabililor din instituțiile publice finanțate din bugetul raional și celor din administrația publică locală.
Ordinea de zi cuprindea:
• Gestionarea alocațiilor în cadrul noului sistem informațional de management financiar;
• Particularitățile și aspectele practice privind asigurarea finanțării ritmice și inițierea ținerii evidenței contabile în instituțiile publice;
Moderatorul de bază a ședinței a fost Șef Direcția Finanțe, dna Galina Colun, care a explicat pe pași termenii de utilizare în noile tehnologii informaționale propuse. La eveniment a luat parte și reprezentanții Trezoreriei Teritoriale, care a vorbit despre particularitățile cu privire la completarea ordinelor de plată, utilizarea codurilor IBAN și înregistrarea contractelor de achiziții publice în sistemul trezorerial.