Seminar de instruire

Comentariile sunt închise pentru Seminar de instruire 26

În ziua de 03 iunie 2016, s-a desfășurat seminarul de instruire privind „Evaluarea performanței colective și performanțele profesionale ale funcționarului public”. La seminar au participat secretarii consiliilor locale din satele/comunele raionului, funcționarii publici din Aparatul Preşedintelui Raionului şi serviciilor descentralizate din teritoriu.
În cuvântul de salut președintele Raionului Orhei, Tudor Golub, a accentuat importanța respectării prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Raportorul de bază a fost Galina Vrînceanu, specialist principal al Direcției reforma administrației publice Centrale din cadrul Cancelariei de Stat, care a prezentat informații cu privire la dezvoltarea cadrului normativ, optimizarea managementului funcţionarilor publici prin implementarea reglementărilor cadrului normativ şi sporirea competenţelor profesionale în baza evaluării performanței colective și performanțelor profesionale.