Seminar de instruire pentru viticultori

Comentariile sunt închise pentru Seminar de instruire pentru viticultori 65

Conform planului de activitate al Secției Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului Raional Orhei, astăzi 21 februarie 2017, s-a desfășurat seminarul de instruire cu genericul ,,Particularităţile formării și tăierii în uscat a viței de vie în condițiile anului 2017”. La instruire au fost invitați agenții economici, cultivatori de viță de vie, reprezentanți ACSA și FNFM.

Ilie Rabii, în deschiderea seminarului, l-a prezentat pe moderatorul Valeriu Cibotari, șef adjunct al Direcției politici și reglementări în sectorul vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Dl vicepreședinte a ținut din start să mulțumească pentru suportul metodologic acordat, ceea ce denotă faptul că există o colaborare eficientă între APC și APL.

Partea teoretică a seminarului a conținut date generale despre asortimentul culturilor viticole omologate și de perspectivă, soiurile solicitate pe piață și metodele pe etape a înființării plantațiilor viticole. Compartimentul practic al seminarului a fost desfășurat în câmp, pe terenurile gestionate de GȚ „A. Sergheev” din satul Pohorniceni.

Seminarul s-a finalizat cu o sesiune de întrebări – răspunsuri.