Ora Guvernului la Orhei

Comentariile sunt închise pentru Ora Guvernului la Orhei 111

Conform orarului întâlnirilor membrilor Guvernului cu cetățenii, la Orhei, a fost prezent reprezentantul Biroului Relații Interetnice al Republicii Moldova, în persoana dnei Vera Petuhov, director general adjunct.

Pentru început, dna director a susținut o întrevedere cu șeful Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, dl Victor Verega și vicepreședinții raionului Orhei, dl Dorin Zghibarța și Ilie Rabii. În cadrul întrevederii, au fost punctate aspectele ce țin de conlucrarea administrației publice centrale cu administrația publică locală la acest compartiment.

După care a urmat o ședință cu reprezentanții organizațiilor etnoculturale din teritoriu, managerii școlari/preșcolari, funcționari publici, primari ai satelor/comunelor din raion și șefii de secții/direcții din cadrul Consiliului Raional Orhei. În discursul său, doamna director s-a referit la implementarea Proiectelor/Programelor de domeniu, elaborarea politicilor în funcție de specificul etnic, cultural și lingvistic al populației, organizarea și funcționarea sistemului de protecție și dezvoltarea minorităților naționale, prioritățile de integrarea europeană ș.a.

În sesiunea de întrebări răspunsuri, cetățenii au făcut referire la  etniile predominante în teritoriu și încadrarea acestora în sistemul educațional, care necesită o atenție aparte. Soluția ar fi angajarea unui cadru didactic special pentru a efectua ore suplimentare.

Printre altele, s-a menționat că minoritățile naționale, în majoritatea raionalelor, nu întrunesc un număr suficient pentru a menține statutul de liceu, dar dna Petuhov, a dat de înțeles că Guvernul, în baza unui demers, poate să se implice ca cel puțin o instituție de învățământ cu predare în altă limbă decât în cea de stat, să-și continue activitatea în proporție de o instituție per raion.

În urma dialogului, însoțită de reprezentanții Consiliului Raional Orhei, dna Petuhov a realizat o vizită de lucrul la Casa de Cultură din satul Ivancea, unde predomină o dezvoltare social culturală a minorităților ucrainene. Este de menționat, că în cadrul Programului 50+50 lansat de Consiliul Raional Orhei, colectivele artistice/folclorice din comună urmează șă își confecționeze costume naționale, iar dna director s-a oferit de ai ajuta în selectarea unui agent economic specializat.