Strategia de Dezvoltare a Țării e în TINE-ri

Comentariile sunt închise pentru Strategia de Dezvoltare a Țării e în TINE-ri 24

Astăzi, 13 iulie 2017, în incinta Consiliului Raional Orhei, s-a desfășurat ședința comună privind coordonarea acțiunilor pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret în perioada anilor 2017-2022. La ședință au participat dl Constantin Țurcanu, șef adjunct direcția Tineret, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, dl Tudor Golub, președintele raionului Orhei, dl Victor Gherman, șef Serviciu Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Orhei, specialiști din domeniul de tineret, dar și unii membri-voluntari ai Centrului de Tineret din Orhei. Pe ordinea de zi a ședinței au fost discutate mai multe întrebări ce țin de examinarea și avizarea setului de acte juridice necesare pentru demararea PDCT 2022. Printre acestea sunt: Acordul de parteneriat între Ministerul Tineretului și Sportului și Administrația Publică Locală de nivelul II privind dezvoltarea Centrului de Tineret Orhei, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de Tineret și Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
De asemenea s-a discutat și despre situația actuală din raionul Orhei privind dezvoltarea serviciilor pentru tineri prestate în raion, numărul instituțiilor care oferă asemenea servicii, rata de acoperire teritorială a serviciilor și numărul tinerilor beneficiari. În urma discuțiilor, s-a făcut și o analiză a ponderii alocațiilor financiare în anul 2017 din bugetul local de nivelul II atribuite la servicii de tineret în raport cu totalul cheltuielilor pe componenta de tineret și planificările pentru anul 2018. În acest context, domnul Tudor Golub, Președintele Raionului Orhei, a menționat că: