MANAGER informat – RISC diminuat

Comentariile sunt închise pentru MANAGER informat – RISC diminuat 23

Managerii instituțiilor de învățământ din raion au participat astăzi, 13 februarie 2018, la seminarul de instruire cu referire la aplicarea cadrului normativ în domeniul managementului financiar și control conform Standardelor naționale de control intern.

Formator de bază, dna Mariana Prozorova, auditor intern, Consiliul Raional Orhei a reliefat aspectele de bază privind rolul managerului în instituțiile de învățământ.

Este de menționat că: managerul entității este prim – responsabil de organizarea sistemului de MFC în cadrul entității prin următoarele componente: mediul de control; managementul performanțelor și al riscurilor;  activitățile de control; informarea și comunicarea; monitorizarea și evaluarea.

Seminarul de instruire a avut drept scop consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității.