Implicare activă a societății civile!

Comentariile sunt închise pentru Implicare activă a societății civile! 19

Astăzi, 07 Martie 2018, s-a desfășurat masa rotundă, cu genericul „Rolul societății civile în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor agro-rurale”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, finanțat de către Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova.
Proiectul este implementat de către Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, în parteneriat cu Federația Națională a Fermierilor din Moldova, Asociația Republicană a Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Federația Agricultorilor „Fermierul” (România) și ONG „Workshop for Solutions” (Letonia).
Proiectul își propune două obiective majore, și anume:
• Creșterea capacitaților organizațiilor de fermieri în domeniul monitorizării și evaluării politicilor agro-rurale existente, inclusiv, a politicilor bugetare în domeniu;
• Îmbunătățirea dialogului dintre organizațiile de fermieri și autoritățile publice centrale si locale.
Iurie Hurmuzachi, Vicedirector al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform a menționat că prin colaborarea societății civile cu instituțiile statului și mediul de afaceri se va reuși implementarea eficientă a proiectelor și gestionarea eficientă a fondurilor europene.
La eveniment a participat și Președintele Raionului Orhei, dl Tudor Golub, care a salutat implimentarea proiectului dat și a asigurat încă odată primarii și agenții economici prezenți că: „Consiliul Raional Orhei mereu susține și promovează inițiativele frumoase cu de impact pozitiv și, după cum se înțelege din discuții – impact atît de necesar și actual comunităților rurale!”
Proiectul va fi implementat pe parcursul a doi ani și este finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Valoarea proiectului constituie 360 mii EUR, dintre care 288 mii este contribuția UE (adică, 80%) și 72 mii EUR (sau 20% – contribuția partenerilor). În paralel, în cadrul acestui proiect vor fi efectuate activități de monitorizare a implementării fondurilor ENPARD, care vine ca parte complimentară la Fondul de subvenționare a agriculturii.