Investim cu drag și cu asta ne mîndrim!

Comentariile sunt închise pentru Investim cu drag și cu asta ne mîndrim! 52

Cultura reprezintă cartea de vizită a unui popor, alături de educație, economie, sănătate, securitate, etc. și denotă vieții pe care o trăim un simbol al demnității, al iubirii între oameni, a mândriei și cumsecădeniei poporului nostru.
Având o cultură deosebită, meleagul orheian s-a distins întotdeauna cu un potențial cultural vast, cu oameni care poartă în suflete dragostea pentru valorile neamului, amintirea strămoșilor, pentru cântecul și portul popular.
În anul 2017, la inițiativa președintelui raionului Orhei, Tudor Golub, Secția Cultură a lansat în premieră Programul de finanțare „50+50” cu scopul susținerii și promovării tezaurului cultural al raionului.
Din bugetul raional au fost alocate 403, 0 mii lei pentru revitalizarea costumului popular, impulsionarea vieții culturale în localitățile raionului precum și stimularea participării cetățenilor în cadrul activității colectivelor artistice de amatori și valorificarea patrimoniului scris.
La programul de finanțare „50+50” au aplicat 30 primării din raion și BPR „A. Donici” din municipiul Orhei.
În anul 2018 Programul de finanțare pentru susținerea și promovarea culturii din raion continuă. În acest scop au fost alocate de către Consiliului raional 500, 0 mii lei. La program au aplicat 33 primării din raion care urmează să facă achizițiile prevăzute în formularele de participare.
Conform Programului raional al acțiunilor cultural artistice pentru anul 2017, Secția Cultură a Consiliului raional Orhei a organizat și a desfășurat 43 activități culturale pentru care, conform bugetului aprobat s-au cheltuit 250. 0 mii lei.
În anul 2017 în localitățile din raion s-au desfășurat mai multe Concursuri raionale, instituțiile de cultură fiind menționate de Secția Cultură: Concursul raional „Satule, vatră de dor” – 10 localități, „Din zestrea neamului” – 14 localități, „Top 2017” – 32 instituții de cultură, „Biblioteca secolului XXI” – 15 biblioteci participante, „Servicii moderne în bibliotecă” – 19 biblioteci. Toate instituțiile menționate au fost remunerate de către Secția Cultură cu recompense bănești preconizate în acest scop.
Măiestria interpretativă a artiștilor amatori este apreciată la nivel raional, republican și internațional. În anul 2017, colectivele artistice din raion, de diferite genuri, au participat la 41 evenimente de nivel republican și internațional.
Consiliul raional Orhei a alocat în acest scop:
36,0 mii lei pentru deplasarea Ansamblului de Dans Popular „Codruleț” la Festivalul Internațional „Folk Dance Festival from Macedonia”, Ohrid Wave 2017, perioada 02 – 05 iunie.
20,0 mii lei pentru deplasarea Ansamblului De Muzică și Dans Popular „Codru” la Festivalul Internațional Studențesc de Folclor, or. Niș, Serbia, perioada 16 – 20 iulie.
În scopul promovării patrimoniului cultural imaterial, a colectivelor artistice și cu prilejul Jubileului de 60 ani de activitate a corului „model” „Semănătorii”, satul Biești, Consiliul raional Orhei a alocat 3.0 mii lei pentru imprimarea și înscrierea CD-urilor cu genericul „Lumini de suflete și dăruire”.
În baza Demersurilor parvenite în anul 2017, au fost alocate de către Consiliul raional Orhei mijloace financiare pentru procurarea unui acordeon, Casa de cultură, s. Șercani și procurarea instrumentelor muzicale pentru orchestra de muzică populară din satul Ciocâlteni.
Un exemplu de consolidare a forțelor Administrației Publice Centrale, Administrației Publice Locale și a comunității în întregime, îl constituie renovarea Caselor de Cultură din satele Chiperceni și Susleni. În atingerea obiectivului, de la Bugetul de Stat, bugetul Consiliului Raional Orhei și primăriile locale, au fost alocate resurese financiare de peste 8 milioane de lei.