Excelență în Educație!

Comentariile sunt închise pentru Excelență în Educație! 118

În scopul eficientizării procesului educaţional şi obţinerii unor finalităţi educaţionale de calitate astăzi, 29 martie 2018, a fost inaugurat Centrul Raional de Învățământ Extrașcolar „Copii cu interes și aptitudini pentru Științe”.
Inaugurarea Centrului a fost oficializată de președintele Raionului Orhei, Tudor Golub, vicepreședintele raionului, Iurie Siloci, șefa Direcției Generale Educație, Silvia Mustovici și numeroși oaspeți.
Centrul de Excelență cuprinde 5 săli de clasă bine dotate cu calculatoare, table interactive, laborator digitalizat care permite desfășurarea experimentelor atât în sală cât și în teren. Echipa Centrului a prezentat, în linii generale, serviciile care urmează să fie prestate, după care au demonstrat ore practice în laboratoarele de chimie, biologie, fizică și informatică.
Centrul are o capacitate de la 8 – 12 persoane pentru o sală, în care se vor desfășura instruiri, cercetări, conferințe, concursuri, școli de vară – atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice. Beneficiarii acestui Centru sunt selectați în bază de chestionare, teste de inteligență și teste de evaluare. Disciplinele predate sunt de profil real – biologie, chimie, fizică şi informatică – și vor permite însușirea mai aprofundată a materialului în dependență de preferințele copilului/adultului.
Menționăm că investiția Consiliului Raional Orhei în realizarea acestui obiectiv constituie circa un milion de lei.