În vizorul Președintelui !

Comentariile sunt închise pentru În vizorul Președintelui ! 73

Unul din obiectivele prioritare puse-n vizorul conducerii raionului pentru anul curent este îmbunătățirea condițiilor în instituțiile de învățământ și instituţiile  medico- sanitare din raion.

În acest scop, în ziua de 11 aprilie 2018, Tudor Golub, președintele Raionului Orhei,  însoțit de Sergiu Pîslaru, vicepreședintele raionului, Silvia Mustovici, șef Direcție Generală Educație, Natalia Lopatiuc, șef- interimar Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, au întreprins o vizită de lucru la Gimnaziul Vîșcăuți. Obiectivul vizitei l-a constituit evaluarea Proiectului de instalare a sistemului de încălzire și eficiența acestuia pe toată suprafața blocului.

Menționăm, în anul 2017 pentru Gimnaziul Vîșcăuți au fost alocate 75 mii lei pentru elaborarea Proiectului tehnic. Valoarea totală a investiției este de circa un milion de lei, prima tranșă fiind deja alocată în sumă de 450 mii.

În aceiași ordine de idei, domnul președinte, Tudor Golub, a vizitat și Oficiul Medicilor de Familie din localitate, care de asemenea nu dispune de un sistem de încălzire. Pentru realizarea  acestui obiectiv, urmează a fi alocate resursele financiare necesare  la următoarea ședință a Consiliului Raional Orhei.