Programul PARE 1+1 – CONTINUĂ

Comentariile sunt închise pentru Programul PARE 1+1 – CONTINUĂ 70

Guvernul Republicii Moldova a prelungit  pînă în  anul 2020 perioada de implimenrare  a Programului de Atragere a Remitenţelor  în Economie „PARE 1+1”,  destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

Programul  se desfăşoară  în baza regulii 1+1, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Suma maximă a finanţării constituie 250.000 de lei. Banii din cadrul Programului PARE 1+1 sunt oferiţi drept grant nerambursabil.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Condiţiile de participare la program sunt următoarele:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe (bani proveniți din străinătate);
  • intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;
  • dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).

Pentru înregistrarea la  Program solicitantul va prezenta un dosar  ( mun. Cișinău , str. Ștefan cel Mare 134, ODIMM  ), care va cuprinde următoarele documente:

 1. Copia buletinului de identitate al solicitantului;
 2. Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
 3. Contractul de muncă din străinătate a migrantului – copie autentificată (la solicitare va fi prezentată şi traducerea legalizată).
 4. Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.

Mai multe detalii la tel. 0235-20389 Liuba Bradu