Învață bine și i-ați banii

Comentariile sunt închise pentru Învață bine și i-ați banii 169

Astăzi a început un nou an școlar cu noi provocări și perspective pentru tânăra generație, iar Consiliul Raional Orhei, va oferi burse pentru cei care vor înregistra performanțe pe parcursul anului de învățământ 2018 – 2019.

Conform Regulamentului cu privire la susținerea elevilor capabili din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II, vor beneficia de burse – 15 elevi din treapta gimnazială și 10 elevi din treapta liceală, valoarea totală constituind 38 250 mii lei.

Tradițional, conducerea raionului Orhei, consilierii raionali, șefii de secții / direcții din cadrul Consiliului Raional Orhei sunt prezenți la festivitățile dedicate primului sunet pentru ai încuraja pe cei tineri să fie mai perseverenți în atingerea idealurilor.

La careurile solemne au participat: Tudor Golub, președintele raionului Orhei (Gimnaziul Piatra și Gimnaziul Vasile Lupu-Susleni), Iurie Siloci, vicepreședintele raionului Orhei (LT „Ion Luca Caragiale”), Serghei Caraman, secretarul Consiliului Raional Orhei (Gimnaziul Vatici), Silvia Mustovici, șefa Direcției Generale Educație (Gimnaziul Morozeni), Elena Boguș, șefa Secției Economie și Atragerea Investițiilor (Gimnaziul Vasile Lupu-Susleni), Elena Guler, șefa Secției Cultură (Gimnaziul Step-Soci), Haritina Cecan, consilier raional (Gimnaziul Lucașeuca), Ion Ștefîrță, consilier raional (Gimnaziul Ghetlova), Igor Cîșlari, consilier raional, Ludmila Botnariuc, secretar administrativ (LT „Alecu Russo”), Liuba Pînzari, consilier raional (Colegiul Vasile Lupu), Lidia Gurițescu, consilier raional (Gimnaziul Ciocîlteni) ș.a.