Biroul Comun de Informații și Servicii a Raionului Orhei

 

BCIS (Biroul Comun de Informaţii şi Servicii)  a fost creat sub egida Consiliului Raional Orhei, în cadrul Programului „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de  Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Economiei. Programul este susţinut financiar de Guvernul Suediei. Programul are drept scop implementarea efectivă a drepturilor social-economice şi politice ale populaţiei rurale, în particular  ale femeilor, la nivelele local, instituţional şi legislativ.

Misiunea:

Oferirea informaţiilor şi serviciilor de calitate femeilor şi bărbaţilor, pentru abilitarea economică şi bunăstarea socială a acestora.

Biroul Comun  de Informaţii şi Servicii:

  • îmbunătăţeşte accesul persoanelor la informaţii şi servicii de calitate;
  • reuneşte prestatori de servicii din sectorul public, privat  şi non-guvernamental sub egida Consiliului Raional;
  • furnizează informaţii şi prestează servicii în mod coordonat.

BCIS oferă  suport în domeniile:

  • agriculturii şi extensiunii rurale – informare privind utilizarea şi accesarea mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, tehnologii performante, pronosticul agricol;
  • angajării în câmpul muncii – formare profesională, identificarea oportunităţilor de angajare, crearea unui loc de muncă propriu, medierea angajării în cîmpul muncii;
  • antreprenorialului şi dezvoltării afacerilor – consultare şi instruire în iniţierea, planificarea şi dezvoltarea afacerilor, accesul la resursele financiare;
  • cadastrului şi relaţiilor funciare – evaluarea imobilelor, rezolvarea litigiilor funciare, repartizarea terenurilor;
  • protecţiei sociale – prestaţii sociale, servicii sociale, pensii, indemnizaţii, alocaţii.

Femeile şi bărbaţii care sunt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să obţină o recalificare, să iniţieze propria afacere sau să aplice pentru asistenţă din partea statului sunt ghidaţi, susţinuţi şi ajutaţi în cadrul BCIS .

Consultați: Ghidul serviciilor prestate la nivel local

Programul de activitate al BCIS:

  • 09:00-12:00, în fiecare zi de joi a săptămânii.

Locaţia :
Consiliul Raional Orhei
bd. Mixai Eminescu, 2, etajul I
or. Orhei, Republica Moldova

  • 09:00-12:00 în fiecare zi de marţi a săptămânii, Echipele Mobile se deplasează în teritoriu, conform graficului.

Lista prestatorilor de servicii din cadrul BCIS:

Nr Prestatorii de servicii  Persoane de contact Date de contact
1. Secţia Economie și Atragerea Investiţiilor Bradu Liuba 0235 2038
2. Casa Teritorială de Asigurări Sociale Morțun Ludmila 0235 23757
3. Direcţia Asistenţă Socială si Protecţia Familiei Racu Ion 0235 20349
4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Costin Vasile 0235 22929
5. Direcţia Agricultura şi Alimentaţie Iațîșin Anatol 0235 24826
6. Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru Negară Vasile 0235 20770
7. AO “ Agroinfo-Servicii” Curchi Mihai 0235 27846
8. Inspectoratul Fiscal de Stat Orhei Leonte Elena 0235 22941
9 Serviciul juridicAparatul preşedintelui Batrîncea Mihail 0235 24410