20 de cetățeni moldoveni au revenit în Orhei, și în cadrul programului lui Ilan Șor au primit statutul de repatriat, ajutor financiar și facilități

Inițiativa "Moldova e casa mea", lansată de politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, cu scopul de a facilita revenirea orheienilor din străinătate, dă rezultate vizibile. Datorită acestui program, în oraș au revenit 20 de conaționali. Persoanele care se întorc în patrie beneficiază de facilități fiscale, ajutor social și financiar și un loc de muncă garantat.

Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a salutat revenirea conaționalilor acasă, și și-a exprimat speranța că ei nu vor fi nevoiți niciodată să plece din țară.
 
„Noi, primăria, oferim ajutorul necesar. În decurs de 8 ani, ne-am dedicat viața dezvoltării orașului. Sperăm și credem că vom obține succes, cu eforturi comune. Dacă fiecare se va implica și va contribui, neapărat vom reuși. Dacă veți avea nevoie de ceva, să știți, sunt la dispoziția Dumneavoastră 24/7. Sper foarte mult că nu veți mai fi nevoiți să migrați. Vă mulțumesc că ați revenit acasă”, a spus Verejanu.
 
Fostul vicepremier și reprezentant al echipei lui Ilan Șor Valerian Cristea a menționat în cadrul întrevederii că autoritățile centrale, din păcate, nu depun niciun efort pentru a facilita revenirea moldovenilor în țară, limitându-se doar la promisiuni electorale. Mai mult, prin acțiunile lor fac tot posibilul ca moldovenii să își piardă și ultima speranță de a reveni la patrie.
 
„Am căutat proiectele guvernării, care ar fi putut să aducă moldovenii acasă. Însă în ciuda eforturilor mele, nu am găsit nimic. Noi avem nevoie de experiența Dumneavoastră aici, în Orhei, ne dorim să puneți umărul la dezvoltarea orașului alături de noi”, a menționat Cristea.
 
Cei 20 de oameni reveniți au obținut statut de repatriat și un capital de start. Totodată, vor fi ajutați să se afirme profesional acasă.
 
De asemenea, cei care au decis să revină acasă, și membrii familiilor lor, au dreptul la o amnistie fiscală pentru impozitele și taxele locale pentru perioada anterioară, precum și la facilități fiscale pentru o anumită perioadă, din ziua revenirii. În special, în decurs de trei ani, întreprinderile individuale sau comerciale înființate de foștii emigranți, unde ei dețin cel puțin 75% din capital, vor fi complet scutite de taxele și impozitele locale.
 
Reamintim că ideea lansării programului de stimulare a repatrierii orheienilor, care au fost nevoiți emigreze în căutarea unui loc de muncă, îi aparține lui Ilan Șor. Beneficiarii trebuie să întrunească câteva condiții, inclusiv să dețină cetățenia Republicii Moldova și să fie rezidenți ai municipiului Orhei, cu viză de reședință în ultimii 3 ani, din ziua depunerii cererii la primărie, pentru recunoașterea statutului unei persoane care s-a întors în oraș.
 
Programul „Moldova e casa mea” a fost implementat la inițiativa lui Ilan Șor după ce a preluat conducerea primăriei Orheiului, în 2015. Până în prezent, în oraș au revenit sute de familii, care au lucrat în străinătate, departe de copii și rude.

___________

20 молдавских граждан вернулись в Оргеев и по программе Илана Шора получили от города статус репатрианта, материальную помощь и льготы

Инициатива «Мой дом – Молдова», представленная политиком и бизнесменом Иланом Шором, чтобы содействовать возвращению оргеевцев, эмигрировавших за границу, дает все более видимые результаты. Благодаря этой программе в город вернулись еще 20 соотечественников. Всем, кто возвращается на родину, предоставляются налоговые льготы, оказывается социальная и финансовая помощь, предоставляется возможность гарантированного трудоустройства.
Примар муниципия Оргеев Павел Вережану приветствовал возвращение наших соотечественников домой и выразил надежду, что им никогда больше не придется покидать страну.
 
«Мы, как примария, оказываем ту поддержку, которую можем предоставить. В течение 8 лет, мы посвятили свою жизнь развитию города. Мы надеемся и верим, что совместными усилиями мы добьемся успеха. Если каждый протянет руку помощи, и каждый внесет свой вклад, мы обязательно добьемся успеха. Если вам что-нибудь понадобится, знайте, что вы можете найти меня 24/7. Я очень надеюсь, что вам больше не придется уезжать за границу. Спасибо, что вернулись домой», – сказал Вережану.
 
Бывший вице-премьер и представитель команды Илана Шора Валериан Кристя отметил в ходе встречи, что центральные власти, к сожалению, не прилагают никаких усилий для содействия возвращению молдаван в страну, ограничившись предвыборными обещаниями, а сейчас, наоборот, своими действиями делают все возможное, чтобы молдаване потеряли последнюю надежду вернуться на родину.
 
«Я искал правительственные проекты, которые могли бы вернуть молдаван домой. Но, несмотря на все мои усилия, я ничего не нашел. Нам необходим Ваш опыт, здесь, в Оргееве, мы хотим, чтобы вы вместе с нами поддерживали развитие города», – отметил Кристя.
 
20 человек, возвратившихся на родину, получили статус репатрианта, стартовый капитал и им будет оказана поддержка профессионально реализовать себя дома.
 
Также тем, кто решил вернуться домой, а также членам их семей по данной программе будет предоставлено право на налоговую амнистию по местным налогам и сборам за предыдущий период, а также на налоговые льготы за определенный период, начиная со дня возвращения. В частности, в течение трех лет индивидуальные или коммерческие предприятия, созданные вернувшимися из-за границы на родину людьми, в которых они владеют не менее 75% капитала, будут полностью освобождены от местных налогов и сборов.
 
Напомним, что идея запуска программы мер по стимулированию возвращения домой оргеевцев, вынужденных выехать за границу в поисках работы, принадлежит Илану Шору. Люди, желающие воспользоваться программой, должны соответствовать нескольким условиям, в том числе иметь гражданство Республики Молдова и быть жителями муниципия Оргеев с регистрацией по месту жительства в течение последних 3 лет с даты подачи заявления в примарию, для признания статуса человека, вернувшегося в город.
 
Программа «Мой дом – Молдова» стартовала по инициативе Илана Шора после того, как он возглавил примарию Оргеева в 2015 году. На сегодняшний день в город вернулись сотни семей, которые работали за рубежом, вдали от своих детей и родственников.

 

Imagini Foto
Distribuie