Centrul Militar Teritorial Orhei

Oficiul Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat

Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii

Oficiul Cadastral Teritorial Orhei

Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Orhei

Oficiul Stare Civilă Orhei

Oficiul Teritorial Orhei al Camerei Înregistrării de Stat

Direcția Situații Excepționale Municipiul Orhei

Direcţia pentru statistică a raionului Orhei

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

Secţia de Examinare şi Evidenţă a Transportului

Inspectoratul de Poliţie Orhei

Secţia Evidenţă şi Documentare a Populaţiei

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

Centrul de Sănătate Publică raional Orhei

Inspecția Teritorială de Muncă Orhei

Inspecţia Ecologică Orhei

Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură

Inspecţia Energetică Teritorială Orhei

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de muncă a raionului Orhei

Centrul de Poştă Orhei

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei

Consiliul Teritorial de Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă Orhei

Întreprinderea de Stat „Gările şi Staţiile Auto”

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Orhei

Întreprindere de Stat Servicii Pază a MAI

SA „Drumuri Orhei”

SA “MOLDTELECOM”