CONDUCEREA RAIONULUI ORHEI

NR. o

FUNCȚIA

NUMELE/PRENUMELE

TELEFON

1.      

 

PREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI

 

VASILE ADAȘAN

+373 76604000

2.      

VICEPREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI

NATALIA RAILEAN

+373 76700514

3.      

VICEPREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI

MIHAIL PACIU

+373 76700505

4.      

VICEPREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI

VEACESLAV CĂPĂȚINĂ

+373 79990434

5.      

SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL ORHEI

SERGHEI CARAMAN 

 +373 76700501

 

ȘEFII DIRECȚIILOR, SECȚIILOR, SERVICIILOR

DIN CADRUL CONSILIULUI RAIONAL ORHEI

 

NR. o

 

NUMELE/PRENUMELE

FUNCȚIA

e-mail

TELEFON

1.      

ANTICAMERA

PREȘEDINTELUI RAIONULUI ORHEI

 

IULIANA JOSANU

Specialist Principal DAPCP

 

 

0235 22650

2.      

 

CANCELARIA

APARATULUI PREŞEDINTELUI RAIONULUI ORHEI

 

MARIANA RAILEAN

Specialist Principal DAPCP

 

consiliul.raional-orhei@apl.gov.md

 

 

0235/20662

3.      

SERVICIUL PAZĂ

076038984

076038984

076038984

4.      

 DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE

 COLUN GALINA

ȘEF DIRECȚIE

 

 

0235 32244; 069302373

5.      

 DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE

 LOZINSCAIA SILVIA

Șef-interimar

 

0235/22748

6.      

DIRECȚIA ECONOMIE ȘI POLITICI INVESTIȚIONALE

SERVICIUL POLITICI INVESTIȚIONALE

 BOGUȘ ELENA

Șef-interimar

elenabogus76@gmail.com

 

0235 24989; 0235 27044

7.      

 DIRECȚIA DEZVOLTARE TERITORIALĂ

  

Șef-interimar

 

 

8.      

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, COMUNICARE ȘI PROTOCOL

MIHAILOV MARIN

Șef-interimar

mihailov.marinel@gmail.com

 

069909911

9.      

 SECȚIA CULTURĂ

 GULER ELENA

Șef, Secția Cultură

sectia.cultura.orhei@mail.ru

 

0235/22648; 079948075

10.  

SECȚIA AGRICULTURĂ

ȘI ALIMENTAȚIE

IAȚIȘIN ANATOL

Șef, Secția Agricultură și Alimentație

 

076700511

11.  

 SERVICIUL JURIDIC

 BĂTRÎNCEA MIHAIL

Șef, serviciul Juridic

mbatrincea@yahoo.com

 

0895 20598; 079666974

12.  

 SERVICIUL FINANCIAR

 MUNTEAN OLGA

Contabil-șef

 

0235 32997; 
076747109

13.  

SERVICIUL DE DESERVIRE AL CLĂDIRII ADMINISTRATIVE

 

 

 

14.  

 SERVICIUL RESURSE UMANE

GRECU IRINA
Specialist principal

ipoghiba@gmail.com

 

0235 20665; 069570004

15.  

 

SERVICIUL ARHIVĂ

 

ROJNEVSCHI AURICA

Şef, Serviciul Arhivă

 

arhiva.or@gmail.com

 

0235 30507; 078721779

16.  

 

SERVICIUL RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU

 

CURCHI MIHAIL

Şef, Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru

 

0235 20770; 079049840

   

 

 

SPECIALIȘTII DIN CADRUL APARATULUI PREȘEDINTELUI RAIONULUI ORHEI

NR. o

 

NUMELE/PRENUMELE

FUNCȚIA

e-mail

TELEFON

1.      

SERVICIUL ALTERNATIV DE ARMATĂ

 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, COMUNICARE ȘI PROTOCOL

Digori Iurie

Specialist

iurie.digori@or.md

 

076703863

079200366

2.      

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, COMUNICARE ȘI PROTOCOL

Mîțu Svetlana

Specialist principal, DAPCP

svetlanamitu@yahoo.com

 

0235 20743; 078208071

3.      

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, COMUNICARE ȘI PROTOCOL

Botea Tatiana

Specialist principal

boteatatiana@mail.ru

 

079305778

4.      

SERVICIUL POLITICI INVESTIȚIONALE

Chicuș Alesea

Specialist principal,

achizitiicro@gmail.com

0235 20389

5.      

SERVICIUL POLITICI INVESTIȚIONALE

Apreutesei Marcel

Specialist principal,

marcel.nordorhei@gmail.com

0235 24989; 069350610

6.      

DIRECȚIA DEZVOLTARE TERITORIALĂ

Andrițchi Fiodor

Specialist superior,

 

0235 21473

7.      

SERVICIUL FINANCIAR

Varzari Zinaida

Specialist principal Serviciul Contabil

 

0235 23654; 

8.      

SERVICIUL FINANCIAR

Diogoti Olga

Contabil

 

0235 24251; 

9.      

SERVICIUL FINANCIAR

Vidrașcu Natalia

Contabil

 

0235 24251; 

10.  

SERVICIUL DE DESERVIRE AL CLĂDIRII ADMINISTRATIVE

Șova Anatol

Şofer

 

 

11.  

SERVICIUL DE DESERVIRE AL CLĂDIRII ADMINISTRATIVE

Mihu  Andrei

Şofer

 

 

 

Lista serviciilor desconcentrate din teritoriul Orhei

 

Nr.

d/o

Serviciul

Numele, prenumele şefului

 Telefon de contact, Funcţia

SPD

1.

 Inspectoratul Fiscal de Stat

Natalia Arvat

33230, 069661861

22948 – anticamera orheiddf@sfs.md 

2

Inspectoratul de poliție

 Dorin Vrednic

Comisar -22880

069172656, anticamera 31-130

ip_orhei@igp.gov.md 

3

Direcţia pentru statistică

Natalia Lungu

Şef -31047/208092, 20843, 31057, 31055, 069239650  orhei@statistica.gov.md 

4

Casa teritorială de asigurări  sociale

Nelea Muntenu

Director 22548, 20276,

069988713 neli.muntean@cnas.gov.md 

5

Direcția pentru ocuparea forţei de muncă

Timuș Viorel

 

Director : 21490, 27690  079605410

viorel.timus@anofm.md 

6

 Inspecţia pentru Protecția Mediului Orhei

Mihalaș Ștefan

 069025330;  Şef -27552, 27551

ipmorhei@ipm.gov.md

7

Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor

Lilian Chirilă

 

 21640; 076730940 stsa.orhei@ansa.gov.md

lilian.chirila@ansa.gov.md 

8

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură Serviciul Teritorial Orhei

Ilie Onofrei

33291; 067328361

ilie.onofrei@aipa.gov.md 

9

Inspecţia teritorială a muncii

Romanov Tatiana

 

Tel.22929,  069384805

079563259 itmorhei@im.gov.md 

10

 Centrul Militar

 Didina Stamati

 

Comandant -22890, persoana de serv. 2-23-23, 29710-fax , 25610

cmt.orhei@armу.md     068911174

11

Direcţia situaţii excepţionale, municipiul Orhei

I

ulian Sîngerean Colonel S/I

 

023524303, 023523840 

orhei@igsu.gov.md   

12

Biroul de probațiune

Naval Natalia

067440663 orhei@probațiune.gov.md

fix.21-476

13

Centrul Multifuncţional

Aliona Baciu

079622666 fix.0235 32373

cmorhei@asp.gov.md aliona.baciu@asp.gov.md 

14

Inspectoratul pentru supravegherea tehnică „Intehagro”

Vîrlan Vasile

 

Inspector: 069310535

24612 intehagro.orhei@mail.ru 

15

Direcţia Supraveghere Tehnică „Centru” Orhei

Codrean Roman

Inspector   20716, 069693986  roman.codrean@ast.gov.md 

16

Penetenciarul nr.18 Brăneşti

Eugeniu Savca

 

Anticanera 76-2-36   076022026

p18secretariat@anp.gov.md  

17

Centrul de Sanatate publica

Bolboceanu Ion

023525333; 069429191

csp.orhei@ansp.gov.md 

18

Serviciul vamal

Boguș Sergiu

023525472, 079579259

pvorhei3005@mail.ru 

19

SA Drumuri Orhei

Vîrcolici Efim

anticamera 30747, 30750,

şef  069912121

orhei_drum@asd.md 

20

„Întreprinderea pentru Silvicultură

 

Savelie Mîrzac

 

07020296  23975,21959

orhei@moldsilva.gov.md 

21

Agenţia Teritorială Centru CNAM

Viorel Tihon

viorel.tihon@cnam.gov.md

069213819

22

IMSP SR Orhei

Vîrlan Andrei

068022055     srorhei@ms.md 

23

Agenția Teritorială Asistenţă Socială

Cazac Angela

069772278
atas.centru-est@social.gov.md 

 

Contacte - Primăriile din Raionul Orhei

 

f

Nr.

Primăria (localităţile)

Numele, prenumele primarului și secretarului CL

Adresa  electronică

Data, luna, anul naşt.

Telefoane la primărie

Tel. mobil

1

Orhei

Cociu Tatiana

Mîra Grigorii

primaria@orhei.md

orheiprimaria11@gmail.com

28.07.1982

 

20.01.1971

32166, 22767

 

068773977

 

079507933

2

Berezlogi

Hîjdieni

Rața Valeriu

Procopciuc  Ana

primaria.berezlogi@apl.gov.md

18.10.1984

28.10.1957

67536

67535

069525865

069007274

3

Bieşti

Cihoreni, Sl.Horodişte

Pircov Eduard

Leahu  Ludmila

primaria.biesti@apl.gov.md

11.07.1971

26.11.1961

45236

45238

069853669

069175967

4

Bolohan

Zagorodniuc Ion

Boldișor Tatiana

primaria.bolohan@apl.gov.md

08.02.1984

06.04.1964

40236

40253

069594421

060180778

5

Brăviceni

Cociorvă Anatolie

Cojocari  Tamara

primaria.braviceni@apl.gov.md

10.04.1968

10.05.1958

51238

51238

069991099

079014789

6

Bulăieşti

Goncear Petru

Tureac Oleg

primaria.bulaiesti@apl.gov.md

10.07.1972

01.06.1987

92236

92238

076731152

079132327

7

Chiperceni

Voroteţ, Andreevca

Savca Liomid

Surchicin Valentina

primaria.chiperceni@apl.gov.md

14.08.1972

11.04.1965

75236

75238

069443133

069257660

8

Ciocîlteni,  Fedoreuca

Clişova Nouă

Buciușcanu Liubovi

Mustea Marin

primaria.ciocilteni@apl.gov.md

24.06.1958

28.08.1980

52236

52238

069930099

069191597

9

Clişova

Rotaru Vladimir

Buligari Mariana

primaria.clisova@apl.gov.md

02.03.1959

04.01.1982

52736

52938

069135743

079062500

10

Crihana,  Cucuruzenii

de  Sus, Sirota

Stratulat Ion

Bârsan  Luminiţa

primaria.crihana@apl.gov.md

12.08.1991

16.12.1973

69313

69236

079199099

068594477

11

Cucuruzeni

Ocniţa  Răzeşi

Railean Elena

Ceban Tatiana

primaria.cucuruzeni@apl.gov.md

13.09.1987

01.06.1984

66232

66236

069967278

060089905

12

Donici

Camencea,  Pocşeşti

Guzun Serghei

Guzun  Iulia

primaria.donici@apl.gov.md

07.01.1965

22.01.1971

73709

73709

079510263

069672420

13

Ghetlova

Noroceni,   Hulboaca

Gîrneț Elena

vacant

primaria.ghetlova@apl.gov.md

14.01.1986

61236

61238

078855652                                                   

14

Isacova

Burlescu Simion

Cupcenco Feodora

primaria.isacova@apl.gov.md

10.05.1964

19.03.1964

40536

40673

069239631

068372803

15

Ivancea

Furceni,  Brăneşti

Savițchi Alexei

Rotaru Natalia

primaria.ivancea@apl.gov.md

24.04.1959

15.10.1988

43236

43238

069166602

068992757

16

Jora  de  Mijloc

Jora de Sus, Lopat-na,  Jora  de  Jos

Voico Oxana

 

Pantaz  Parascovia

primaria.jora-de-mijloc@apl.gov.md

03.10.4978

 

06.08.1963

55136

55238

55236

060642792

 

078685663

17

Mălăieşti

Tîrzieni

Railean Oleg

Popa Virginia

primaria.malaiesti@apl.gov.md

18.09.1970

01.09.1988

51582

51632

060385097

079476356

18

Mitoc

Cojocari  Alexei

Mihai Anastasia

primaria.mitoc@apl.gov.md

11.03.1964

11.09.1994

41236

41238, 93336

78822338

068306573

19

Mîrzeşti

Mîrzaci

Petrașco Valerii

Balan Margareta

primaria.mirzesti@apl.gov.md

01.04.1961

07.08.1966

63414

63415

079855172

078309470

20

Morozeni

Breanova

Zghibarța Dorin

Grecu  Tatiana

primaria.morozeni@apl.gov.md

01.10.1968

24.07.1963

57236

57300

078905588

68671221

21

Neculăieuca

Gavrilaş  Elena

Gînco Maria

primaria.neculaieuca@apl.gov.md

28.07.1971

10.03.1971

60236

60382

069160502

068391083

22

Pelivan

Cişmea

Scalețchi Galina

temporar vacant

primaria.pelivan@apl.gov.md

05.07.1974

68426

68238

069504203

23

Peresecina

Buzu  Valentina

 

Gaiduc Galina

primaria.peresecina@apl.gov.md

11.10.1983

 

23.07.1977

47236

47337

42707

060059748

 

069875388

24

Piatra

Jeloboc

Cebotari Dumitru

Meșcoi Olga

primaria.piatra@apl.gov.md

02.12.1972

24.11.1978

58515

58712

069927624

079783335

25

Podgoreni

Guja Oleg

Graur Victoria

primaria.podgoreni@apl.gov.md

14.06.1985

31.10.1984

50236

 

068434350

068948438

26

Pohorniceni

Dubniuc Mihaela

Roşca  Violeta

primaria.pohorniceni@apl.gov.md

19.11.1996

04.05.1989

57536

57638

069222922

079393294

27

Pohrebeni

Şercani,  Izvoare

Cojocaru Vasile

Codrean  Sergiu

primaria.pohrebeni@apl.gov.md

15.06.1985

08.02.1967

65236 65240

65238; 65240

078922299

67465503

28

Puţintei

Dîşcova, Vîprova

Celan Ion

Sorocean Ludmila

primaria.putintei@apl.gov.md

03.10.1984

29.04.1987

61646

61634

078874559

069751424

29

Sămănanca

Gnip Alexandru

Cuşnir  Olesea

primaria.samananca@apl.gov.md

22.02.1985

18.11.1984

92996,92741cont.

 

076797096

067241607

30

Selişte

Lucaşeuca,  Mana

Raevschi Tudor

vacant

primaria.seliste@apl.gov.md

22.03.1954

 

44236,44438 cont

44371

069081440

 

31

Step-Soci

Budăi

Ojog Iurie

Petcu Alla

primaria.step-soci@apl.gov.md

29.09.1974

10.06.1988

48210

48236

068550909

069439421

32

Susleni

Cocu Vivian

Danu Ana

primaria.susleni@apl.gov.md

22.03.1991

23.11.1986

46236

46238

079564094

076063803

33

Teleşeu

Dediu Ion

Pănuță Svetlana

primaria.teleseu@apl.gov.md

11.11.1960

24.05.1971

54236

54238

079539519

060096120

34

Trebujeni

Butuceni,  Morovaia

Gandrabur Cristina

Portărescu Lilia

primaria.trebujeni@apl.gov.md

19.12.1984

12.11.1988

56036

56805

079760589

079787084

35

Vatici

Tabăra,  Curchi

Dogocher Petru

vacant

primaria.vatici@apl.gov.md

04.07.1967

 

59018

59036

069377765

 

36

Vîşcăuţi

Nița Victor

Bejan  Angela

primaria.viscauti@apl.gov.md  

08.12.1989

27.09.1967

67236

67238

069210425

079391236

37

Zahoreni

Lupașcu Liubovi

Cojocaru Lidia

primaria.zahoreni@apl.gov.md

19.05.1974

27.04.1981

50536

50700

067100986

067700273

38

Zorile

Ocniţa  Ţărani,  Inculeţ

Jelăuc Marian

Guler Nina

primaria.zorile@apl.gov.md

27.08.1969

12.07.1983

69688

69536

079662189

078813519