Monumentul lui Vasile Lupu

Monumentul este amplasat în centrul mun. Orhei, în fața sediului Consiliului Raional Orhei. Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramotă domnească. Imaginea statuară este redată în mişcare. Postamentul are o formă octogonală și este confecționat din piatră gălbuie de Cosăuţi, fiind amplasat pe un soclu în două trepte. Legătura dintre postament şi statuie este realizată prin intermediul unei forme cilindrice.

Vasile Lupu, a fost domnitor al Moldovei în perioadele aprilie 1634 – 13 aprilie 1653 şi 8 mai 1653 – 16 iulie 1653.

Monumentul domnitorului Vasile Lupu a fost amplasat în centrul municipiului Orhei în anul 1938. Este creaţia unuia dintre cei mai iluştri sculptori pe care i-a dat poporul român – Oscar Han (1891-1976). Statuia din bronz a lui Vasile Lupu de la Orhei este unul din puţinele monumente din bronz de asemenea proporţii rămase pe teritoriul Basarabiei din perioada interbelică.

 

Conacul familiei Lazo

Se află în satul Piatra, raionul Orhei. Conacul familiei Lazo din satul Piatra este construit în a doua jumătate a sec. XIX de Ion și Matilda Lazo. Sălile de expoziție cuprind obiecte casnice, mobilier, fotografii, cărți din sec. XIX care au aparținut și familiei Lazo. Nu departe de conac este o biserică care a fost construită de Enache Lazo și soția sa Victoria Donici la sfârșitul sec. XVIII începutul sec. XIX. Conacul este amplasat în mijlocul unei grădini, cu orientare spre valea râului Răut.

Conacul familiei Bagdasarov

Se află în satul Piatra, raionul Orhei. A aparținut familiei de nobili armeni Bagdasarov, despre care se spune că au venit în Basarabia din Turcia. La începutul sec. al XX-lea era o gospodărie tipică pentru nobili, incluzând ferme de păsări, porci, vite și oi, precum și terenuri de vii și livezi. Astfel, complexul era destul de extins, fiind ocupat de acareturi de tot felul, plus o cramă în spatele conacului și un lac în față. Locuitorii mai în vârstă își amintesc că boierul avea și un garaj pentru mașină și tractoare, precum și o minicentrală electrică.

Complexul muzeal „Conacul Balioz” (Мuzeul Meşteşugurilor Populare)

Se află în satul Ivancea, raionul Orhei. Conacul familiei Balioz din s. Ivancea a fost construit în a doua jum. a sec. al XIX-lea, la comanda boierului armean Carabet Balioz. Conacul include și un parc, de 7 ha, cu castani, brazi, tei.  În incinta conacului este amplasat Muzeul Meșteșugurilor Populare, care a fost fondat în anul 1984 în baza colecţiilor vechi ale Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Muzeul prezintă integral şi amplu meşteşugurile tradiţionale. Expoziţia muzeului se întinde pe o suprafaţă de 400 metrii pătrați cu mostre autentice din sec. XIX – XX ce ţine de: olărit, prelucrarea lemnului, metalului, pietrei şi a pielii, ţesutul covoarelor şi a pânzelor, portul popular, broderia şi croşetatul, împletiturile din fibre vegetale și confecționarea instrumentelor populare.

 

Casa-muzeu „Alexandru Donici”

Se află în satul Donici, raionul Orhei. A fost inaugurat în anul 1976, în vechiul conac al familiei Donici, locul în care s-a născut fabulistul român Alexandru Donici (19.01.1806, s. Bezin, azi s. Donici, Orhei – d. 21.01.1865, Piatra Neamț). Creația lui Donici a fost înalt apreciată de Mihail Kogălniceanu, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri și alți contemporani. Însuși Eminescu îl situa printre scriitorii care „și-au încuscrit talentul individual cu geniul poporului…”, numindu-l, în poezia „Epigonii” – „Donici, cuib de-nțelepciune” . În preajma conacului se află biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorită de tatăl scriitorului, morminte de familie precum şi izvorul Stânca, amenajat de familia Dimitrie şi Elena Donici. Biserica reprezintă o copie, la scară mai mică, a unei catedrale din Sankt Petersburg.

Muzeul de Istorie şi Etnografie

Se află în mun. Orhei. Este amplasat în casa lui Mircea Bengulescu fostul arhitect al orașului. Colecţia muzeului conține mai mult de 20 mii de exponate, cele mai valoroase fiind colecţiile de monede și carte veche. Expoziția permanentă a muzeului este consacrată cercetărilor istorice și arheologice de pe teritoriul raionului Orhei.