Raionul Orhei este situat într-o zonă cu relief  pitoresc, tradiții istorice și culturale bogate, cu diversitate  mare de peisaje unice, cu monumente ale naturii, având un potențial turistic pronunțat.

Rezervaţia cultural-naturală  „Orheiul Vechi

Cartea de vizită a raionului Orhei o constituie Rezervaţia cultural-naturală  „Orheiul Vechi”, creată prin reorganizarea Complexului muzeal „Orheiul Vechi”. Aceasta reprezintă un ansamblu de monumente istorico-culturale şi natural-peisagistice de interes naţional şi internaţional din defileul râului Răut – microzona satelor Trebujeni, Butuceni şi Morovaia (com. Trebujeni, raionul Orhei) şi  teritorii adiacente ale localităţilor din vecinătate (com. Ivancea și s. Susleni din r-nul Orhei; s. Maşcăuţi, r-nul Criuleni; s. Holercani, s. Marcăuţi și s. Molovata din r-nul Dubăsari).

Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi”are un statut special și constituie cel mai important sit cultural din Republica Moldova, aflându-se și în procesul de nominalizare pentru a fi înscris în Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Rezervaţia cuprinde orașul medieval Orhei (sec. XIII–XVI), denumit ulterior Orheiul Vechi (după părăsirea așezării date și întemeierea în alt loc a unui oraș nou, cu același nume – Orheiul de azi). Din cadrul complexului fac parte două promontorii mari (Peștere și Butuceni), la care se alătură trei promontorii adiacente mai mici (Potarca, Selitra și Scoc), pe teritoriul cărora se află ruinele unor fortificații, locuințe, băi, lăcașuri de cult (inclusiv mănăstiri rupestre) atât din perioada tătaro-mongolă (sec. XIII–XIV) cât și moldovenească (sec. XV–XVI).

 

Rezervaţia cultural-naturală  „Orheiul Vechi” constituie un sistem alcătuit din elemente culturale și naturale: landșaft natural arhaic, biodiversitate, cadru arheologic de excepție, varietate istorico-arhitecturală, habitat rural tradițional și originalitate etnografică.

“Orheiul Vechi” este şi principala atracţie cultural-turistică a Republicii Moldova. Este vizitată anual de peste 100 000 turişti. Pe lângă vizitarea obiectivelor de patrimoniu cultural-istoric şi natural, pe teritoriul Rezervaţiei se dezvoltă turismul rural, funcţionează un mare număr de agro-pensiuni.