Raionul Orhei este situat în partea centrală a Republicii Moldova și are în componența sa 75 localități, constituite în 38 primării. Centrul administrativ al raionului este orașul Orhei, situat la 48 km spre nord de Chișinău, pe malul râului Răut.

Raionul  Orhei cuprinde o zonă cu relief pitoresc, tradiţii istorice, culturale bogate şi un mare potenţial turistic.

Raionul Orhei se învecinează cu raioanele Rezina, Telenești, Călărași, Strășeni, Criuleni și Dubăsari. Prin teritoriul raionului curg apele râurilor Nistru, Răut – afluent al Nistrului, Cogâlnic, Cula, Vatici – afluenţi ai Răutului.

Dezvoltarea raionului este influenţată de apropierea geografică față de capitală şi relaţiile economice, sociale şi culturale intense, facilitate de rolul de nod rutier şi legătura directă cu Bălţi, Soroca, Rezina, Râbnița, Străşeni, Călăraşi, Ungheni.

 

Suprafață

Teritoriul raionului122831 ha
inclusiv:
Terenuri arabile58 223 ha
Păduri24 677 ha
Imaşuri13 570 ha
Terenuri ocupate cu apă3 412 ha

 

Demografie

Populaţia raionului (conform datelor statistice din 2013)125 557 persoane
inclusiv:
urbană33464 persoane
rurală92093 persoane
Densitatea populaţiei (conform datelor statistice din 2012102,4 persoane la 1 km2

 

Relieful

După răspândirea geomorfologică, relieful terenurilor raionului este împărțit în următoarele unităţi orografice mari:

1. Podişul Moldovei Centrale (Codru), partea de nord-est, reprezintă o combinaţie de cumpene înguste în formă de creastă cu văi adânci şi largi, versanţii cărora  sunt fragmentaţi de depresiuni numite hârtoape.

Unitatea dată   este brăzdată de râulețul Vatici  şi Cula. În componenţa ei întră   următoarele sate şi  comune:  Peresecina,  Teleşeu,  Sămănanca,  Donici,  Selişte,  Isacova,  Vatici, Morozeni, Puțintei, Clişova, Ghetlova.

2. Câmpia ondulată a Moldovei de Nord, care este caracterizată  prin forme domoale  de relief, fapt ce determină manifestarea relativă  a procesului  de eroziune a solurilor, având însă altitudini absolute mai mici – 200 – 250 m, unde se încadrează valea râului Răut care străbate de la nord la sud  şi râulețul  Cogâlnic.  În unitatea dată întră satele şi comunele Ciocâlteni, Mălăieşti, Brăviceni, Mitoc, Cucuruzeni ş.a. Terenurile de podiş, formate de râul Răut în primăriile date formează un platou în    mărime de circa 6500 hectare, pe care sunt amplasate terenuri private, păşuni şi altele.

3. Dealurile Prenistrului şi terasele lui, se caracterizează cu altitudinea de 250 – 300 m, fragmentarea verticală 150 – 200m. Versanţii de vest sunt lenţi, iar cei de est coboară brusc spre Nistru. În componenţa căruia întră următoarele sate şi comune : Jora de Mijloc, Vâșcăuți. Susleni, Bulăieşti, Mârzaci, Pohrebeni.

Relieful, ca factor principal de formare a solului, are un rol deosebit. El influențează asupra repartizării energiei solare, curenţilor de aer, regimul de apă, repartizarea precipitaţiilor atmosferice şi altele.
Condiţiile geomorfologice a raionului în principiu influențează pozitiv  pentru dezvoltarea diferitor ramuri în agricultură.

Clima

Raionul Orhei se caracterizează printr-o climă temperată continentală, cu iarna blândă şi scurtă (temperaturile medii a lunii ianuarie: -3 – 5oC), vara caldă şi lungă (temperaturile medii a lunii iulie +20 +22 oC) cu o cantitate relativ mică de precipitaţii.
În funcţie de latitudine, altitudine şi particularităţile orografice pe teritoriul raionului se delimitează trei zone climaterice, în care temperaturile medii în fiecare zonă variază cu 2-3 grade. Temperatura medie a anului este de 8,6 – 9,2oC.  Minimum absolut de temperatură constituie -39 -40oC, maximum absolut variază între   +33 +36oC.
Primele îngheţuri apar în octombrie, ultimele primăvara la sfârșitul lui aprilie.
Durata perioadei de temperatură fără ger este de 165 – 180 zile, pe sol 145 – 150 zile. Suma temperaturilor mai mari de 100 C în perioada activă de vegetaţie a plantelor este de 27500 – 285000 C. Perioada de vegetaţie este de 210 zile.
Acoperirea  solului cu zăpadă se petrece în anii geroşi, atinge o înălţime de 15 – 25 cm. În perioada anului predomină curenţii de aer nord-vest şi nordice.
Cantitatea anuală de precipitaţii atmosferice variază anual în limitele a 450 – 550 mm.  Din suma anuală de precipitații aproximativ 65 – 70 % cad în perioada  caldă a anului ( aprilie – noiembrie ) şi numai 30% în perioada rece ( decembrie – martie ) sub formă de zăpadă şi lapoviţă.   Prima zăpadă apare la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Perioada secetoasă începe în luna iulie şi durează 2-3 luni.  Sunt frecvente şi vânturi uscate.
Coeficientul hidrotehnic variază de la 1,2 – 1,1.
Resursele agroclimaterice a teritoriului formează condiţii favorabile pentru cultivarea şi creşterea culturilor agricole, plantaţiilor de viță de vie şi livezilor.

Zăcăminte naturale

Pe teritoriul raionului funcţionează 5 cariere de piatră spartă, nisip şi două mine unde se dobândesc blocuri tăiate de calcar, care ocupă o suprafaţă de 205,2 hectare.
Din piatră spartă se produce prundiş şi savură cu diferite dimensiuni. Volumul exploatat de piatră spartă anual revine aproximativ la circa 10 – 12 mii m3.
Totodată, este necesar de menţionat că pe teritoriul primăriilor există unele rezerve de zăcăminte naturale care pot fi extrase.
Astfel, în primăria Bolohan este un strat de piatră spartă şi nisip pe o suprafaţă de 10-15 ha. În comuna Piatra, Jora de Mijloc, în satul Morovaia sunt rezerve pentru a deschide mine de extragere a calcarului. În primăriile Isacova, Neculăieuca, Bolohani sunt zăcăminte de nisip, care pot fi puse în exploatarea industrială. În primăriile Selişte, Puțintei, Bolohani există unele rezerve de lut, care poate fi întrebuinţat la fabricarea cărămizilor şi altei producţii din lut.

Administrație și politică

Raionul este o unitatea administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale. Raionul Orhei are în componența sa 75 localități, constituite în 38 primării (1 primărie de oraș, 22 primării de comune și primării de 15 sate).