CENTRUL DE TINERET ORHEI

Director: Rodica Chicuș
Adresa:strada  Vasile Mahu 120
Tel. 0235 21423, 068555111

 

Scopul Centrului este de a facilita dezvoltarea personală şi socială a tinerilor, de a-i ajuta să-şi realizeze potenţialul, să obţină cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru integrarea lor reuşită în societate.

Obiectivele Centrului sunt:

  1. oferirea suportui tinerilor în vederea dezvoltării competenţelor, care le vor permite să devină adulţi activi, responsabili şi să participe activ şi eficient în viaţa comunităţii şi a ţării;
  2. oferirea accesului liber tinerilor la informaţii, consultanţă, consiliere, ghidare şi mentorat, spaţii sigure pentru comunicare, organizarea și petrecerea timpului liber, inclusiv oportunităţi pentru ascensiunea lor socio-economică;
  3. inițierea și stimularea tinerilor să participe și să se implice responsabil în procesul de luarea deciziilor ce îi privesc la nivel local, regional și național;
  4. încurajarea și abilitarea tinerilor în procesul de inițiere și implementare a propriilor proiecte, axate pe necesitățile și viziunile tinerilor din comunitate, oferindu-le suport metodologic și logistic în acest sens;
  5. de a oferi tinerilor, pe baza participării și implicării lor conștiente și voluntare, experiențe educaționale și de dezvoltare, care îi va abilita în măsura în care, să joace un rol activ în societate, precum și în satisfacerea propriilor nevoi;
  6. acordarea suportului metodologic şi asistenţei logistice persoanelor fizice şi juridice care lucrează cu tinerii, în dezvoltarea capacităţilor de a realiza activități de tineret și servicii pentru tineri de calitate;
  7. stabilirea şi menţinerea bunelor relaţii cu serviciile sociale din comunitate (de sănătate, educație, îngrijire, recuperare, plasament, consiliere psihologică, etc.) în care tinerii cresc şi se dezvoltă.