Antrenamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Orhei, ediția 2024, s-a desfășurat cu succes!

Primarii satelor și comunelor raionului Orhei, alături de conducerea raionului și municipiului Orhei, împreună cu șefii Serviciilor desconcentrate și descentralizate în raionul Orhei, au participat la Antrenamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Orhei, desfășurat la data de 02 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului Raional Orhei.

Printre principalele obiective ale Antrenamentului au fost verificarea și punerea în aplicație a schemei de înștiințare a Comisiei SE și șefii serviciilor PC, prezentarea componenței Comisiei SE a raionului, condusă de Președintele raionului Orhei, Vasile Adașan, studierea Regulamentului, dar și a Planului de activitate pentru anul 2024, precum și Planul Calendaristic de pregătire către controlul stării protecției civile a raionului și aplicația la protecția civilă.

Tematica principală a antrenamentului a vizat organizarea activității Comisiei SE a raionului Orhei, pe parcursul anului 2024, în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale și pentru lichidarea eficientă a consecințelor potențiale.

Șeful Direcției Situații Excepționale Orhei, locotenent colonelul Iulian Sîngereanu, a prezentat informațiile privind starea protecției civile a raionului și a activităților de bază realizate în domeniul Protecției Civile pe parcursul anului 2023, trasând totodată unele obiective-sarcini spre realizare în anul 2024. 

După prezentarea documentelor de bază în domeniul protecției civile și a Planului calendaristic de pregătire pentru anul 2024, acesta din urmă a fost aprobat unanim de către toți membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Orhei, inclusiv și de Primarii prezenți, care la rândul lor sunt președinți ai Comisiilor similare locale – cu drepturi, împuterniciri și obligațiuni de rigoare. 

Spre finalul Antrenamentului, Președintele Raionului Orhei, Vasile Adașan, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare și participare. 

Totodată, cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a lucrătorului din Administrația Publică Locală, domnul Președinte a urat mult succes tuturor angajaților din cadrul Administrației Publice Locale, prezenți în sală, în semn de apreciere a efortului depus de către aceștia întru realizarea procesului administrativ și crearea serviciilor calitative în cadrul autorităților publice locale de care beneficiază locuitorii raionului Orhei. 

Menționăm că, Antrenamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Orhei se desfășoară tradițional în fiecare an, iar Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, indiferent de perioadă a zilei sau a săptămânii, fiind obligată să intervină în prevenirea/gestionarea și soluționarea potențialelor situații de risc.

Imagini Foto
Documete atașate
Vizualizează

PLAN FINAL ACTIVITATE 2024

Fișier .DOCX, 23.97 KB
Vizualizează
Distribuie