Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului raional Orhei cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare

Consiliul raional Orhei anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului raional Orhei Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare. Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Consiliulu raional Orhei. Executor: Bătrîncea Mihail, șef serviciul juridic, email: mbatrincea@yahoo.com

Autoritatea executivă a Consiliului raional Orhei va iniția începând cu data de 02.03.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului raional Orhei Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a necesității de a valorifica eficient bunurile imobile proprietatea publică a raionului.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe  data 15.04.2023 pe adresa electronică: mbatrincea@yahoo.com

 

Proiectul de decizie Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare va fi disponibil pe pagina web oficială www.or.md sau la sediul Consiliului Raional Orhei.

Distribuie