ANUNŢcu privire la iniţierea elaborării proiectului de decizie

Serviciul Juridic al Aparatului președintelui raionului Orhei anunță inițierea, începînd cu data de 02 martie 2023, elaborării proiectului de decizie Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile din str.Unirii 156 mun.Orhei

Scopul inițierii elaborării proiectului de decizie este informarea generală a publicului larg nedefinit despre iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor publice. 

Prevederile de bază ale proiectului sînt expunerea la licitație a complexului de bunuri la prețul de piață evaluat de experți independenți.

Propunerile, sugestiile, recomandările pe marginea intenției de elaborare a proiectului de decizie pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2023, dl Mihail Bătrîncea, pe adresa electronică: mbatrincea@yahoo.com , la numărul de telefon 0235 20598 sau pe adresa str.M.Eminescu, 2 mun.Orhei Consiliul raional Orhei Proiectul deciziei. Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială  www.or.md sau la sediul Consiliul raional Orhei situat pe adresa str.M.Eminescu, 2 mun.Orhei.

Distribuie