CNA interzice proiectul "Capital Matern": Zeci de familii cu copii riscă să rămână fără alocații

Zeci de familii cu copii riscă să rămână fără alocații în cadrul programului „Capital matern”

Banii alocați de Primăria orașului Orhei pentru implementarea programului Capital Maternității au fost blocați de Centrul Național Anticorupție (CNA). Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a vorbit despre această situație groaznică într-o conferință de presă.
 
El a menționat că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a emis un ordin de înghețare, pe un termen de 30 de zile lucrătoare, care prevede interzicerea oricăror operațiuni și tranzacții cu mijloacele bănești din contul bancar, destinat plății alocațiilor pentru familiile cu copii.
Potrivit lui, pe lângă înghețarea fondurilor privind oferirea alocațiilor pentru nașterea copiilor, Pavel Verejanu a menționat că mamele, care au beneficiat deja de acest ajutor sunt supuse presiunilor și intimidate de către organele de drept.
 
„Astăzi a fost citată una dintre mămici de către CNA, care a beneficiat de indemnizație. Noi nu putem să tăcem, când un bărbat intimidează o mamă la telefon și îi spune că ori se prezintă de bună voie la CNA, ori va fi ridicată cu forța”, a spus el.
 
Autoritățile municipale de la Orhei, menționează că de vină s-ar face președintele țării și Guvernul, iar CNA ar fi acționat la comandă politică.
„Regimul Sandu-PAS comite un adevărat genocid împotriva propriului popor. Noi nu suntem de vină că cineva nu are copii, că nu simte căldura inimii de mamă. Având în vedere că statul nu contribuie cu nimic la dezvoltarea domeniului tineretului și îi izgonește din țară. Noi, aici, în municipiul Orhei, am creat toate condițiile ca tineretul să rămână acasă”, a mai declarat primarul de Orhei.
 
Potrivit lui, suma înghețată ar permite acordarea indemnizației la 308 familii, banii fiind oferiți de un sponsor. Pe lângă asta, CNA a blocat întreg programul de suport pentru familiile tinere.
 
Acțiunile CNA nu ar fi primele de acest gen, fapte similare au avut loc și luna iulie. Atunci, 81 de familii au trebuit să aștepte două luni de zile până când sursele vor fi deblocate.
 
,,În luna iulie sponsorul a efectuat prima tranșă conform Contractului de sponsorizare în valoare de 50 de mii de dolari, această tranzacție fiind stopată de către organele de drept (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și CNA) pe o perioadă de 2 luni”, a mai spus Verejanu.
 
Autoritățile de la Orhei îndeamnă organele de drept să nu se supună ordinelor politice, întrucât de suferit au mamele cu copii.
„Lăsați mamele în pace, căci ele au primit acest suport financiar să cumpere mâncare, hăinuțe, scutece și tot necesarul. Dragi ofițeri, vă îndemn încă o dată să nu îndepliniți acele indicații care sunt împotriva cetățenilor. Guvernarea se luptă cu propriul popor. Programul “Capital matern” este perfect legal, și nu există temei pentru a fi blocat”, a conchis primarul.
 
O femeie, prezentă la conferința de presă, a venit cu un mesaj laconic și direct față de acțiunile abuzive ale autorităților.
„Noi îi mulțumim domnului Ilan Șor că beneficiem de acest proiect. Noi vă rugăm insistent să nu fim implicați în jocurile politice și să ne acordați aceste indemnizații, întrucât e o sursă foarte importantă de venit pentru noi”, a spus o mamă.
 
Programul „Capital matern” a fost inițiat la Orhei în urmă cu 8 ani de către Ilan Șor. Astăzi, proiectul nu ar fi existat dacă n-ar fi fost sponsorii pe care a reușit să-i atragă omul de afaceri. În cadrul programului “Capital matern” sunt acordate ajutoare bănești în valoare de 7.000 de lei pentru nașterea primului copil, 10.000 de lei pentru al doilea copil și 20.000 de lei pentru gemeni. Până în prezent, 1675 de tinere familii au depus cereri pentru a beneficia de aceste alocații, dintre care - 1088 de familii și-au primit banii, iar lunar, cifra este în creștere.
***
НЦБК запрещает Программу "Материнский капитал": Десятки семей с детьми рискуют остаться без помощи
Десятки семей с детьми рискуют остаться без выплат в рамках программы «Материнский капитал»
Деньги, выделенные примарией Оргеева для реализации программы «Материнский капитал», были заблокированы Национальным антикоррупционным центром (далее – НАЦ). Об этой жуткой ситуации на пресс-конференции рассказал примар муниципия Оргеев Павел Вережану.
Он отметил, что Агентство по возврату преступных ценностей выпустило приказ о «замораживании» средств на 30 рабочих дней, что делает невозможным осуществление любых операций и переводов денежных средств с банковского счета, предназначенного для выплат семьям с детьми.
По его словам, помимо замораживания денежных средств, молодые мамы, которые уже получили эту помощь, подвергаются давлению и запугиванию со стороны силовых органов.
«Сегодня была вызвана в НАЦ на допрос одна из мам, которая получила помощь. Мы не можем молчать, когда мужчина запугивает молодую женщину по телефону и говорит, что или она придет сама, или ее приведут силой», – сказал он.
Власти Оргеева отмечают, что вина лежит на президенте и правительстве, а НАЦ действует исключительно по политической указке.
«Режим Санду-PAS устроил настоящий геноцид собственного народа. Мы не виноваты, что у кого-то нет детей, и этот человек не чувствует материнского тепла в сердце. Государство ничего не делает для молодежи и просто изгоняет ее из страны. Мы, здесь, в муниципии Оргеев, создаем все условия, чтобы молодежь оставалась дома», – также заявил примар Оргеева.
По его словам, заморожены средства, предназначавшиеся для выплаты помощи 308 семьям, это деньги, которые были предоставлены спонсорами. Кроме этого, НАЦ полностью блокировало всю программу по поддержке молодых семей.
Это не первые действия НАЦ такого рода. В июле 81 семье пришлось ждать два месяца для разблокировки средств.
«В июле спонсор сделал первый транш согласно контракту о спонсорской помощи в размере 50 тысяч долларов. Эта транзакция была заблокирована силовыми органами (Службой предупреждения отмывания денег и НАЦ) на 2 месяца», – сказал Вережану.
Руководство Оргеева призывает правоохранительные органы не подчиняться политическим приказам, потому что от этого страдают мамы с детьми.
«Оставьте в покое мамочек, чтобы они на эту финансовую помощь могли купить еду, одежду, все необходимое. Дорогие сотрудники силовых органов, мы призываем вас ещё раз: не исполняйте указания, которые направлены против граждан. Власть борется со своим народом. Программа "Материнский капитал" абсолютна законна, не существует оснований для ее блокирования», – заключил примар.
Одна из женщин, присутствующая на пресс-конференции, выступила с лаконичным обращением к власти.
«Мы благодарны Илану Шору за этот проект. Мы настаиваем, чтобы нас не вовлекали в политические игры и дали возможность получить эту помощь, потому что это очень важно для нас», – сказала она.
Программа «Материнский капитал» была инициирована в Оргееве 8 лет назад Иланом Шором. На сегодняшний день проект не был бы возможен, если бы не спонсоры, которых ему удалось привлечь. За рождение первого ребенка примария выделяет 7 тысяч леев, 10 тысяч леев – за второго, а если семья пополнилась близнецами, то выплата составит 20 тысяч леев. На данный момент 1675 молодых семей подали заявки на получения этой помощи, из них 1088 семей уже получили деньги.
Imagini Foto
Distribuie