Comisia de concurs anunță!

Comisia de concurs din cadrul Aparatului președintelui raionului Orhei comunică că:

În urma evaluării probei scrise pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de specialist, Serviciul Arhivă, au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu următorii participanți:

Nr. d/o Numele, prenumele

1. Muntean Cristina

2. Ursu Alexandrina

Interviul pentru funcția publică de specialist, Serviciul Arhivă se va desfășura pe data de 15 august 2023, începând cu ora 14:00 în sediul Consiliului raional Orhei, mun. Orhei, str. M. Eminescu, nr.2, et. III.

update: 15.08.2023

Comisia de concurs din cadrul Aparatului președintelui raionului comunică, că în urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Serviciul Arhivă, au promovat concursul următorii participanți:

Nr.d/o

Numele, prenumele

Nota finală a concursului

1.

Muntean Cristina

7.95

2.

Ursu Alexandrina

7.27

 

Învingătoare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist, Serviciul Arhivă este declarată:

Nr.d/o

Numele, prenumele

1.

Muntean Cristina

 

Învingătoarea declarată poate fi numită în funcție doar după verificarea din perspectiva îndeplinirii cerințelor de încadrare, respectarea restricțiilor, factorilor de risc și integritate prevăzute de lege.

 

Distribuie