Comuna Jora de Mijloc are un nou Primar!

Consiliul Local al comunei Jora de Mijloc s-a întrunit astăzi, 2 octombrie 2023, în ședință extraordinară.

Pe ordinea de zi au fost discutate două proiecte de decizii: 

1. Cu privire la арrоbаrеа demisiei primarului actual al comunei Jora de Mijloc, Serghei Labliuc;

și cea de a doua:

2. Сu privire la asigurarea interimatului funcției de рrimаr de către Marin Mihailov, până în prezent Șef Interimar al Direcției Administrație Publică, Comunicare și Protocol din cadrul Consiliului Raional Orhei. 

Ambele proiecte de Decizie au fost susținute cu majoritatea voturilor actualului Consiliu Local al comunei.

Îndată după încheierea ședinței, noul primar Interimar, Marin Mihailov, împreună cu domnul ex primar, Serghei Labliuc, a inițiat procedura de familiarizare cu colectivele subordonate Primăriei Jora de Mijloc, dar și cu problemele cu care se confruntă instituțiile publice din raza comunei.

Imagini Foto
Distribuie