Consiliul Raional Orhei s-a întrunit în prima ședință extraordinară al anului 2023

Astăzi, 26 ianuarie 2023, Consiliul Raional Orhei s-a întrunit în prima ședință ordinară al anului 2023. Pe ordinea de zi al ședinței au fost discutate mai multe proiecte de Decizii, dezbătute mai întâi în comisiile de specialitate, după care a urmat procedura de aprobare ale acestora prin votul aleșilor raionali.

În urma tuturor solicitărilor parvenite din raion, dar și al inițiativelor aparatului Președintelui Raionului Orhei, consilierii prezenți au aprobat alocarea mai multor mijloace financiare instituțiilor publice de importanță socială, persoanelor fizice, social vulnerabile, precum și primăriilor satelor și comunelor din raionul Orhei pentru implementarea proiectelor de dezvoltare sau a celor sociale.

Astfel, prin modificarea bugetului raional pentru anul 2023, Aparatului Președintelui Raionului Orhei i-au fost alocate 523,0 mii lei pentru dotarea Spitalului raional Orhei cu un utilaj medical destinat sterilizării instrumentelor și echipamentelor medicale, iar Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Familiei i-a fost alocată suma de 2889,347 mii lei, mijloace financiare acordate în anul 2022 în cadrul Proiectului „Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale - UNICEF” (surse financiare soldate în contul bugetului raional la situația din 31.12.2022, pentru utilizare în anul 2023 în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare).

Primăriile Biești, Bolohani, Ciocîlteni, Clișova, Ivancea, Neculăieuca, Puțintei, Seliște, Step Soci și primăria Susleni vor beneficia în total de peste două milioane cinci sute șase mii lei din partea Consiliului Raional Orhei în calitate de contribuții financiare la implementarea proiectelor finanțate de Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Comuna Seliște va mai încasa și suma de peste un milion șapte zeci mii lei destinați lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumurilor din comună, precum și suma de 142,5 mii lei care va merge spre proiectarea lucrărilor de construcție pentru Stația Regională de pompare și alimentare cu apă a satelor Mana și Neculăieuca din primăria vecină.

Alte 240 mii lei vor fi direcționați spre primăria comunei Ghetlova unde urmează ca terenul sportiv din satul Ghetlova să fie amenajat și dotat cu utilaje și echipament sportiv.

Din componenta raională au mai fost alocate 299,6 mii lei Gimnaziului Satului Pohrebeni pentru efectuarea lucrărilor de reparație parțială a acoperișului instituției.

Peste 120 mii lei au fost aprobate în calitate de cheltuieli operaționale efectuate prin dispozițiile Președintelui Raionului Orhei, datorită cărora 215 persoane social vulnerabile vor primi ajutor financiar în baza cererilor acumulate în perioada 08.12.22 – 20.01.23.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, aleșii raionali au aprobat primirea în proprietatea raionului Orhei a bunurilor materiale care includ tehnică de calcul, dicționare echipamente pentru laboratoarele de fizică, biologie și chimie. Toate, în valoare de 1.083,787.03 lei, sunt primite cu titlu gratuit în proprietatea publică a raionului Orhei și prin intermediul Direcției Generale Educație vor fi transmise ulterior în gestiunea instituțiilor de învățământ general din raionul și municipiul Orhei.

Imagini Foto
Distribuie