Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 01 noiembrie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 01 noiembrie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la casareSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
3Cu privire la modificarea anexelor nr. 1, nr. 6 și nr. 9 ale Deciziei Consiliului Raional nr. 3/9.1 din 07 aprilie 2023 Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIulian Morarescu – şef Direcţia Dezvoltare Teritorialătel: 076700509
5Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
6Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie