Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 04 mai 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 04 mai 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 04 mai 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la Acordul de ColaborareGabriela Mînzătean – șef Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familieitel: 078226451
2Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 10/8 din 10.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIon Rotaru – specialist principaltel: 0235/21220
4Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
6Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la transmiterea bunurilor materialeMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
Distribuie