Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 04 martie 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 04 martie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 04 martie 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
2Cu privire la schimbul de terenuriMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
3Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
4Cu privire la alocarea mijloacelor financiareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr.10/8 din 10.12.2021 "Cu privire la aprobarea Programul privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional"Ion Rotaru – specialist principaltel: 0235/21220
Distribuie