Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 07 iunie 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 07 iunie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 07 iunie 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la aprobarea Raportului anul 2021 privind implementarea Planului de obiective strategiceElena Boguș – șef, Serviciul Politici Investiţionaletel: 0235/27044
3Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.6/3 din 19 noiembrie 2019 Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitateSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
5Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
6Cu privire la odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2022Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la constituirea comisieiSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
8Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
9Cu privire la aprobarea încheierii ACORDULUI DE COOPERARE între Județul Iași (România) și Raionul Orhei (Republica Moldova)Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
10Cu privire la aprobarea încheierii Acordului de ColaborareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Distribuie