Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 11 octombrie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 11 octombrie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr. Proiectul de decizie Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Date de contact
1 Cu privire la ajutorul financiar unor categorii de pensionari din raionul Orhei Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie