Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 12 august 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 12 august 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 12 august 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr. Proiectul de decizie Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Date de contact
1 Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2022 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
3 Cu privire la proprietate Marcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionale tel: 0235/24989
4 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 10/8 din 10.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional Ion Rotaru – specialist principal, Direcţia Dezvoltare Teritorială tel: 0235/21220
5 Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
6 Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Deciziei Consiliului Raional nr.7/1 din 12.08.2022 Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridic tel: 079666974
Distribuie