Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 14 ianuarie 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până în data de 14 ianuarie 2021, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativă Denumirea proiectului de decizie Responsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Contact
Proiect de decizie Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/7 din 20.11.2020 "Cu privire la retragerea calităţii de persoană juridică a instituţiilor publice de învăţământ secundar" Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la casare Victoria Badicica – șef interimar Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei tel: 0235 23715; 079374349
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr.1 "Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Asistenţă personală" a Deciziei Consiliului raional nr. 4/15 din 20.09.2012 "Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Asistenţă personală" Victoria Badicica – șef interimar Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei tel: 0235 23715; 079374349
Proiect de decizie Cu privire la modificarea anexei nr.3 "Contractul pentru acordarea deservirii sociale în Centrul de plasament temporar pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi Casa Noastră" a anexei nr.1 "Regulamentul cu privire la funcţionarea Centrului de plasament temporar pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi Casa Noastră" a Deciziei Consiliului raional nr. 4/8 din 16.09.2014 Victoria Badicica – șef interimar Direcția Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei tel: 0235 23715; 079374349
Proiect de decizie Cu privire la casare Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la retragerea calității de persoană juridică a instituției publice de învățământ secundar Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizie Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Componenta raională şi Fondul educaţiei incluzive Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com

 

Distribuie