Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 14 mai 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 14 mai 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 14 mai 2021 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr. Proiectul de decizie Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizie Date de contact
1 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2 Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțe tel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
3 Cu privire la repartizarea  mijloacelor financiare din componenta raională Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
4 Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei Serghei Caraman – secretar al Consiliului raional tel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
5 Cu privire la numirea în funcție Irina Grecu – specialist principal, Serviciul Resurse Umane, Aparatul preşedintelui tel: 0235/20665
6 Cu privire la numirea în funcție Irina Grecu – specialist principal, Serviciul Resurse Umane, Aparatul preşedintelui tel: 0235/20665
7 Cu privire la acceptul de transmitere a bunurilor materiale Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
8 Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materiale Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educație tel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
9 Cu privire la casare Elena Guler – șef Secția Cultură tel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
Distribuie