Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 15 septembrie 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 15 septembrie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 15 septembrie 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la deschiderea cu excepţie a unei singure clase a X-a în cadrul I.P. L.T ”Al. Donici” Peresecina şi I.P. L.T ”M. Lomonosov” OrheiSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
2Cu privire la acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Raionului Orhei”Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
3Cu privire la transmiterea bunurilor materialeSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire la саsаreElena Guler – șef Secția Culturătel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
5Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 6/2 din 16.06.20202 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
6Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/3.1 din 15.07.20202 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Distribuie