Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 16 iunie 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 16 iunie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 16 iunie 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 10/8 din 10.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIon Rotaru – specialist principaltel: 0235/21220
4Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 a Deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 22 mai 2012 Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului RaionalSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Distribuie