Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 19 ianuarie 2024

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 19 ianuarie 2024.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la stabilirea îndemnizației consilierilor raionaliSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul educației incluzive pentru anul 2024Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
3Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
4Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 10/17 din 10 decembrie 2021Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
5Cu privire la instituirea și componența nominală a Comisiei pentru evaluarea necesității acordării ajutorului financiar din Fondul de Rezervă a Consiliului raionalSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
6Cu privire la constituirea și componența nominală a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din cadrul Consiliului raional OrheiSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Cu privire la activitățile de încorporare a cetățenilor născuți în anii 1997-2006 în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi în cel civil în aprilie – iulie 2024Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
8Cu privire la constatarea încetării raporturilor de serviciuMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
9Cu privire la lichidarea serviciului raional de asistență psihopedagogicăMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
10Cu privire la proprietateMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
11Cu privire la modificarea anexei la Decizia Consiliului Raional nr. 1/7 din 03.03.2016 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă a Consiliului Raional Orhei"Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Distribuie