Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 21 mai 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 21 mai 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 21 mai 2021 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.6/3 din 19.11.2019 "Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate"Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
3Cu privire la alocarea mijloacelor financiareIrina Grecu – specialist principal, Serviciul Resurse Umane, Aparatul preşedinteluitel: 0235/20665
4Cu privire la alocarea mijloacelor financiareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie