Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 22 noiembrie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 22 noiembrie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT-943 din 02 noiembrie 2023Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
3Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
4Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul educației incluzive pentru anul 2023Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
5Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie