Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 27 ianuarie 2022

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 27 ianuarie 2022.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 27 ianuarie 2022 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2Cu privire Ia asigurarea accesului la asistența medicală primară a locuitorilor din s. Bulăiești, s. Mîrzești și s. MîrzaciSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.10/20 din 10.12.2021Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și bunurilor materialeMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
6Cu privire la transmiterea bunurilor materialeMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
7Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
Distribuie