Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 28 septembrie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 28 septembrie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materialeSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
2Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materialeMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
3Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionuluiGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
4Cu privire la trecerea în evidență militară a tinerilor din raionul Orhei, născuți în anul 2008Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
5Cu privire la alocarea îndemnizației uniceSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
6Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul educației incluzive pentru anul 2023Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie