Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 07 aprilie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 07 aprilie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor capabili de performanțe înalteSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
2Cu privire la terenurile potențiale pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitareMihai Curchi – Specialist principal, Secția Agricultură și Relații Funciaretel: 0235/20770
3Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
4Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
5Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
6Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor capabili de performanțe înalteSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la patrimoniuSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
8Cu privire la proprietateMarcel Apreutesei – Specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
Distribuie