Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 11 iulie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 11 iulie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIulian Morarescu – şef Direcţia Dezvoltare Teritorialătel: 076700509
2Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
3Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-536 din 21 iunie 2023Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire Ia examinarea notificării Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-537 din 21 iunie 2023Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
5Cu privire la acceptul de transmitere în locațiuneMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
6Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
7Cu privire la aprobarea cheltuielilor operaționale efectuate prin dispozițiile președintelui raionuluiGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
8Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Raional nr. 6/8 din 11.12.2012 Cu privire la aprobarea tarifelor serviciilor contra plată în instituțiile de învătământ finanțate din bugetul raionalSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
9Cu privire la alocarea mijloacelor financiareIrina Grecu – Specialist principal, Aparatul președinteluitel: 0235/20665
10Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
Distribuie