Componenţa Aparatului Preşedintelui  Raionului Orhei

 

Nume/ prenumele

tel.  serviciu

tel. mobil

a.n

funcţia

 

1.

 

ȚURCANU Dinu- președinte

 

32888

079774470

 

02.03.1980

Președinte de raion

dinuturcanu1980@gmail.com

 

- anticamera

22650,

22058

 

 

Secretar – dactilograf

2

PLATON Tatiana

23556

 

10.06.1977

Vicepreşedinte al raionului

tatianaplaton@hotmail.it

3

CRAVCENCO Marina

 

 

 

Vicepreşedinte al raionului

 

4

BOGACIUC Irina

Tatiana Botea -anticamera

079305778

32665

079567852

076700504

15.10.1974

Vicepreşedinte al raionului

i.bogach74@mail.ru

5

PERȚU Victor

anticamera

 

 

079578168

 

Vicepreşedinte al raionului

victorpertu@gmail.com

Secția  AGRICULTURA  ȘI  ALIMENTAȚIE

 

 

Iațișin Anatolie

Capațina Ion

Josan Sergiu

Calinina Ala

23868

23321

23321

22481

076700511

069125989

068197368

-

12.07.1960

-

-

-

Șef secția Agricultură

Specialist

Specialist

specialist

SECRETAR Consiliul Raional

 

Caraman  Sergiu

22057

076700501

06.11.1964

Secretarul Consiliului

DIRECȚIA  Administrație Publică, Comunicare  și Protocol

 

Marin Mihailov 

069909911

01.06.1989

 

 

Mîţu Svetlana

Digori Iurie

Railean Mariana

 

21302

20743

24432

20662 fax

076700512

078208071

076703863

078172700

29.11.1953

31.08.1976

20.03.1966

09.01.1978

specialiști

                                                                                 Direcția FINANȚE

 

Colun Galina

32244 birou

069302373

17.05.1966

Șef Direcţia Finanţe

Natalia anticamera

Popescu Maria

22848 anticam

24455

 

 

 

Direcția  EDUCAȚIE

 

Mustovici Silvia

22748 birou

-

 

Direcţia Educație

 Anticamera

Nartea Aliona

Zadic Maxim

22612 anticam

 

21707

-

060116210

078146413

 

 

Direcția ASISTENȚA SOCIALĂ

 

Șef

27174 birou

 

 

Șef secție

TANEA secretariat

Iurcu Elizaveta

24223

32171

 

 

 

Secția  CONSTRUCȚII

 

 

 

Cucuruzean Pavel

32206

069278812

 

Şef secție

Lopatiuc Natalia

Andrițchi Fiodor

Rotari Ion

21473

-

21220

069789797

079611746

079135060

 

specialiști

Secția  CULTURĂ

 

Guler Elena

contabilitate

22648

20697

079948075

-

 

Secţia Cultură

Secția  ECONOMIE

 

Boguș Elena

27044

069688742

 

Secţia Economie

Teslari Silvia

Apreutesei Marcel

Buciușcan Adriana

20389

24989

 

 

specialiști

CADASTRU

 

Curchi Mihail

Grozavu Ion

20770

079049840

 

Servi. relații funciare și cadastru

ARHITECT

 

 

24459

 

 

 

 

 

Arhitect-şef

 

ARHIVA RAIONALĂ

Rojnevschi Aurica

 

30507

 

076703860

 

 

Serviciul Arhivă

 

SERVICIUL Juridic

Bătrîncea Mihail

Soltan Viorel

Conica Anastasia

20598

 

79666974

068533331

069923204

15.12.1969

 

 Șef serviciu

jurist

CONTABILITATEA

 

 

 

Muntean Olga

32997

068096277

18.03.1989

Contabil-şef

Diogoti Olga

Vidrașcu Natalia

24251

 

 

 

Contabil

CADRE

GRECU Irina

20665

069570004

16.01.1986

Cadrele

AUDIT INTERN

 

21529

 

 

 

 

Guțu Dorina

079683085

 

 

Intendent

Ursu  Tudor

Mihu  Andrei

23289

069753154

23556

79157641

19.02.1953

Şofer

Şofer

        

 

Lista serviciilor decsoncentrate din teritoriul Orhei

 

Nr.

d/o

Serviciul

Numele, prenumele şefului

 Telefon de contact, Funcţia

1.

Direcția Deservire Fiscală Orhei

   

Șef - 33230,

22948 – anticamera

 

2

Inspectoratul de Poliție Raional Orhei

 

Șef -22880

anticamera 31-130

3

Direcţia pentru Statistică Orhei

Natalia Lungu

Şef - 31047/208092, 20843, 31057, 31055, 067770036

orheistatistica@gov.md

4

Casa Teritorială de Asigurări  Sociale Orhei

 

Șef - 22548, 20276, 

mihail.soroceanu@cnas.gov.md

5

Direcția pentru Ocuparea Forţei de Muncă Orhei

Timuș Viorel

Soloviova (interimar)

Șef- 21490, 27690; 079605410

viorel.timus@anofm.md

6

 Inspecţia pentru Protecția Mediului Orhei

Mihalaș Ștefan

 Șef - 069025330;  Şef -27552, 27551

ipmorhei@ipm.gov.md

7

Direcția pentru Siguranța Alimentelor Orhei

 

Dragoș Cornea

 Șef - 21640; 

drsa.orhei@ansa.gov.md

8

Secția Teritorială AIPA Orhei

 

șef 33291;

9

Inspecţia teritorială de muncă Orhei

Romanov Tatiana

 

Șef   22929,  069384805

itmorhei@im.gov.md

10

 Centrul Militar Teritorial Orhei

 Stegărescu  Gheorghe

 

Comandant -22890, persoana de serv. 2-23-23, 29710-fax , 25610

cmt.orhei@armу.md

11

Direcţia Situaţii Excepţionale Orhei

Patraș

Şef   24303,20487,23840-fax  dseorhei@mail.ru

 

12

Biroul de probațiune Orhei

Naval Natalia

Șef - 067429253 orhei@probațiune.gov.md

13

Baza specială de aprovizionare medicală

Raisa Soltan

023554688 (Curchi)

bsm.curchi@mail.ru

14

Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnică „Intehagro”

Vîrlan Vasile

Inginer inspector superior : 069310535

24612 intehagro.orhei@mail.ru

15

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Codrean Roman

Inspector   20716, 069693986  roman.codrean@mail.ru

16

SA”Drumuri Orhei”

Vîrcolici Efim

 

Director - 30747, 30750,  069912121

orhei_drum@asd.md

17

Centrul de Sănătate publică Orhei

Bolboceanu Ion

Șef - 023525333; 078800459

csp.orhei@ms.md

18

Postul vamal Orhei

Boguș Sergiu

Șef - 0235525472, 079579259

19

Î.S. „Întreprinderea pentru Silvicultură”

 

Petică Viorel

Director - 069163810

23975, 21959

orhei@moldsilva.gov.md

 

Contacte - Primăriile din Raionul Orhei

 

 

Nr.

Primăria (localităţile)

Numele, prenumele primarului (viceprimarii,  secretarii)

Adresa  electronică

Data, luna, anul naşt.

Telefoane la primărie

Tel. la dom.

 şi mobil

1

Orhei

Verejanu Pavel

Valerian Cristea

Țurcanu Anstasia

Cojocari Cristina

Buracovschi Ala  (secretar)

primaria@orhei.md

20.07.1973

 

 

 

17.05.1965

32166, 22767

32462

32950

21659

tel/fax  32767

068229968

 

069908691

079347109

20975; 069504236

2

Berezlogi

Hîjdieni

Ustețchi Pavel

Procopciuc  Ana

procopciuca1957@mail.ru

19.07.1992

28.10.1957

67536

67535

068722899

67575; 069007274

3

Bieşti

Cihoreni, Sl.Horodişte

Svecla Grigore

Leahu  Ludmila

biestiprim@yahoo.com

15.04.1981

26.11.1961

45236

45238

079686295

45281

4

Bolohan

Plătică Tatiana

Boldișor Tatiana

tatianaplatica83@gmail.com

 

18.09.1983

06.04.1964

40236

40253

060986454

060180778

5

Brăviceni

Cociorvă Andrei

Cojocari  Tamara

secretar@braviceni.md

07.10.1990

10.05.1958

51238

51238

078092919

079014789

6

Bulăieşti

Matus Maria

Tureac Oleg

olegtureak@mail.ru

 

22.09.1968

01.06.1987

92236

92238

078582076

079132327

7

Chiperceni

Voroteţ, Andreevca

Stelea Vasile

Rusu Rodica

primariachiperceni@gmail.com

 

08.06.1957

26.12.1983

75236

75238

079969718; 061018877

75527; 060668122

8

Ciocîlteni,  Fedoreuca

Clişova Nouă

Digori Tudor

Nasalciuc Maria

primaria.ciocilteni@mail.ru

20.09.1960

28.02.1989

52236

52238

060247729

078149695

9

Clişova

Coniuc Victor

Buligari Mariana

primariaclisova@gmail.com

15.06.1987

04.01.1982

52736

52938

068683838

079062500

10

Crihana,  Cucuruzenii

de  Sus, Sirota

Stratulat Ion

Bârsan  Luminiţa

primariacrihana2011@yandex.com

12.08.1991

16.12.1973

69313

69236

079199099

69254

11

Cucuruzeni

Ocniţa  Răzeşi

Pranețchii Ilia

Ceban Tatiana

primariacucuruzeni@gmail.com

cucuruzeni.comuna.md 

04.02.1989

01.06.1984

66232

66236

068155173

060089905

12

Donici

Camencea,  Pocşeşti

Guzun Serghei

Guzun  Iulia

primaria.donici@mail.ru

07.01.1965

22.01.1971

73709

73709

73513, 079510263

73513; 069672420

13

Ghetlova

Noroceni,   Hulboaca

Stavila Oleg

 

stavilaoleg@mail.ru

 

18.09.1966

 

61236

61238

068446544

 

14

Isacova

Cvasnîi Stanislav

Boghiu Valentina

primaria.isacova@gmail.com  

 

19.07.1984

16.11.1982

40536

40673

061028334

069861184

15

Ivancea

Furceni,  Brăneşti

Ochișor Boris

Covali  Nadejda

primariaivancea@mail.ru

 

05.07.1967

25.06.1957

43236

43238

079132438

43298, 069689147

16

Jora  de  Mijloc

Jora de Sus, Lopat-na,  Jora  de  Jos

Labliuc Serghei

 

Pantaz  Parascovia

sergiu_labliuc@yahoo.com

ivoica@mail.ru

14.09.1981

 

06.08.1963

55136

55238

55236

069555140; 067719690

 

078685663

17

Mălăieşti

Tîrzieni

Ceban Victor

Nasalciuc  Maria

primariamalaiesti@yahoo.com

23.02.1990

28.03.1958

51582

51632

079604703

51623,078202699

18

Mitoc

Cojocari  Alexei

Scalețchi Galina

primariamitoc@gmail.com

11.03.1964

05.07.1974

41236

41238, 93336

78822338

069504203

19

Mîrzeşti

Mîrzaci

Berezanțev Vitalie

Popov  Ecaterina

primaria.mirzesti@mail.ru

ecaterina.popov1966@mail.ru

01.12.1972

28.05.1966

63414

63415

079840080

63331; 079232250

20

Morozeni

Breanova

Țurcan Igor

Grecu  Tatiana

morozeni@gmail.com

06.12.1980

24.07.1963

57236

57300

079420341

57231; 68671221

21

Neculăieuca

Bîscal Violeta

Gavrilaş  Elena

primaria.neculaieuca@mail.ru

16.07.1985

28.07.1971

60236

60382

069611366

069160502

22

Pelivan

Cişmea

Zaporojan Veaceslav

Goncear Ludmila

primaria.pelivan@mail.ru

18.11.1980

10.02.1983

68426

68238

069470000

71217; 06050443

23

Peresecina

Buzu  Valentina

 

Gaiduc Galina

prim.peresecina@gmail.com

11.10.1983

 

23.07.1977

47236

47337

42707

060059748

 

069875388

24

Piatra

Jeloboc

Bușilă Radu

Garabadjiu Eudochia

comunapiatra2019@gmail.com

 

 

22.08.2000

58515

58712

060968669

060722075

25

Podgoreni

Bernevec  Alexandra

Rusu Ion

primaria.podgoreni@mail.ru

 

12.01.1955

09.10.1964

50236

50238

50288, 069027381

060167007

26

Pohorniceni

Corobciuc Ianec

Roşca  Violeta

primariapohorniceni@gmail.com

08.09.1978

04.05.1989

57536

57638

068130575

57632; 079393294

27

Pohrebeni

Şercani,  Izvoare

Șarcaliuc Roman

Codrean  Sergiu

prim.pohrebeni@mail.ru

19.04.1987

08.02.1967

65236 65240

65238; 65240

069206657

65300

28

Puţintei

Dîşcova, Vîprova

Iațco Elena

Sorocean Ludmila

prim-putintei@yandex.ru

26.07.1970

 

61646

61634

079601904; 068666818

069751424

29

Sămănanca

Zbîrnea Alexandru

Cuşnir  Olesea

primaria.samananca@mail.ru

22.09.1973

18.11.1984

92996,92741cont.

94072

069880752

078036950

30

Selişte

Lucaşeuca,  Mana

Galesco Andrei

Postică Sergiu

prseliste@gmail.com

 

06.02.1974

06.05.1977

44236,44438 cont

44371

060102033

069430849

31

Step-Soci

Budăi

Josan Svetlana

Petcu Ala

primariastepsoci@mail.ru

16.07.1964

10.06.1988

48210

48236

069611357

069439421

32

Susleni

Sochirca Svetlana

Frunza Olesea

comuna.susleni@gmail.com

21.03.1973

28.07.1988

46236

46238

069067822

069723323

33

Teleşeu

Dediu Ion

Pănuță Svetlana

          primariasteleseu@mail.ru

11.11.1960

24.05.1971

54236

54238

079539519

060096120

34

Trebujeni

Butuceni,  Morovaia

Gandrabur Cristina

Portărescu Lilia

primcomtrebujeni@mail.ru

19.12.1984

12.11.1988

56036

56805

079760589

56084; 079787084

35

Vatici

Tabăra,  Curchi

Ciobanu Dumitru

Gînco Maria

vatici.primaria@gmail.com

08.09.1969

10.03.1971

59018

59036

078244419

068391083

36

Vîşcăuţi

Nița Victor

Bejan  Angela

primaria.viscauti@mail.ru

08.12.1989

27.09.1967

67236

67238

069210425

67310; 079391236

37

Zahoreni

Cojocari  Vasile

Cojocaru Lidia

primaria.zahoreni@mail.ru

zahoreni.lidia@mail.ru

01.03.1966

27.04.1981

50536

50700

50626, 068895510

50610;

38

Zorile

Ocniţa  Ţărani,  Inculeţ

Panfil Igor

Guler Nina

primaria-zorile@yandex.ru

21.11.1988

12.07.1983

69688

69536

069374842

69537;078813519