Convocarea consilierilor în ședința a doua a Consiliului raional

În corespundere cu art. 13 alin (3), al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală se convoacă ședința a doua a consilierilor Consiliului raional Orhei pe data de 08 decembrie 2023 la ora 13:00 în incinta Primăriei mun. Orhei etajul IV (mun. Orhei str. V. Mahu 160).

Distribuie