Convocarea Consiliului local al comunei Piatra în Ședință Extraordinară

În corespundere cu art. 16 al. (5), art. 28 al. (2) lit. e) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, la solicitarea o treime din consilierii aleși, se convocă ședința extraordinară a consiliului local al comunei Piatra, în data de 24.07.2020, ora 16.00 în incinta primăriei comunei Piatra cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la vacanța mandatului de primar al comunei Piatra.

2. Cu privire la exercitarea temporară a atribuțiilor de primar al comunei Piatra. 

Distribuie