Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 86-n din 16 noiembrie 2020 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc vineri, 20 noiembrie 2020, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

Dispoziția_86n_16.11.2020

Fișier .PDF, 984.91 KB
Distribuie